Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i hävningsmål

Advokat och delägare Richard Sahlberg, advokat Fanny Herbe och biträdande jurist Erik Jagbrant har framgångsrikt biträtt Folkets Bygg i Malmö tingsrätt. Dom meddelades idag måndagen den 14 januari.

Målet gällde ett omfattande projekt med ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, hade anlitat Folkets Bygg och sedermera hävt kontraktet. Målet har pågått sedan år 2016 och den centrala frågan var om MKB haft rätt att häva kontraktet. Tingsrätten har nu gått på Folkets Byggs linje och ålagt MKB att betala Folkets Bygg för utfört arbete och skadestånd.

För mer information kontakta:

Richard Sahlberg, advokat och delägare på Foyen
073-719 51 23, richard.sahlberg@foyen.se

Ämnen


Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Presskontakt

Maria Wallenborg Ekdahl

Maria Wallenborg Ekdahl

Presskontakt VD 070-817 71 22

Välkommen till Foyen Advokatfirma!

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå med starkt branschfokus inom bygg- och fastighetsbranschen. Sedan starten 1987 har Foyen levererat juridiska lösningar och en absolut spetskompetens till det privata och offentliga samhällsbygget. Våra viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus och affärsförståelse. Foyen har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans är vi ca. 100 medarbetare.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen Advokatfirma
Regeringsgatan 38
SE-103 89 Stockholm
Sweden