Välkommen till glögg och framtiden!

Tid 11 December 2008 13:30 – 15:00

Plats Teknikparken, Gävle - Hus Uppfinnaren

ULI och Future Position X bjuder på en spännande eftermiddag där vi presenterar ett smakprov ur vår senaste delundersökning där vi tittar på hur GIS-användandet hos privatpersoner ser ut. Vi presenterar även lite framtida planer samt andra delar av vår undersökning - lägesbild GI Sverige. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Anmälan till: therese.wassberg@fpx.se