Nyhet -

GIS-inriktad yrkeshögskoleutbildning

  Folkuniversitetet Gävleborg startar yrkeshögskoleutbildning  i Gävle för avancerade GIS-användare i september 2011. Utbildningen -YH-GIS utbildning Avancerad GIS-användare – kommer att ha 30 platser och omfatta totalt 200 poäng. Intag i september 2011 respektive 2012. 

I sin bedömning i tilldelningen av utbildningar har Myndigheten  för Yrkeshögskoleutbildning tagit hänsyn till ett antal kriterier, bla. arbetsmarknadsrelevans, arbetslivsanknytning och medverkan från arbetslivet.

 - Beslutet är mycket glädjande, säger Jan Bjerkman, Senior Cluster Manager vid FPX.  Kompetensbehovet är mycket stort och kommer vara växande åren framöver. Att nyttja geografisk data/information för att förbättra tjänster, effektivitet, logistik  mm är starkt  växande inom alla områden i samhället.

 

Ämnen

  • Företagande