Pressmeddelande -

Världskonferensen inledd

Första dagen av 1st World GIS-Cluster Conference i Gävle är avslutad.

Dagen har fyllts av de olika ländernas presentationer av sin verksamhet. Tillsammans visar de olika klustren upp en imponerande bredd och under ledning av Ove Joanson avslutades dagen med en workshop där man diskuterade hur klustren på ett effektivt sätt kan utvecklas tillsammans, till stöd och utveckling för de företag klustren omfattar.