Gå direkt till innehåll
Ordförande Per Nilsson sammanfattar våren och önskar glad sommar
Ordförande Per Nilsson sammanfattar våren och önskar glad sommar

Nyhet -

Ordförande uppdaterar dig och önskar glad sommar

Vi är stolta och glada över allt vi hunnit med sedan ombildningen från utredning till kommitté i november 2020. Vi har haft många och spännande möten på nationell, regional och lokal nivå med företrädare för såväl organisationer som myndigheter som alla är engagerade av frågan hur vi ska få Sveriges befolkning att bli mer fysiskt aktiva.

Några iakttagelser:
- Pandemin har satt ett ännu starkare ljus på behovet av fysisk aktivitet.
- Den största utmaningen för alla som arbetar med främjandet av ökad fysisk aktivitet är att nå de som rör sig minst, men behöver det mest.
- Många bra saker görs i hela landet. Många gör verkligen skillnad.
- Samordning efterfrågas tämligen frekvent av dem vi träffat, ibland i form av en nationell handlingsplan, ibland i form av fler mötesplatser för utbyte av kunskaper och erfarenheter och ibland i form av en nationell gemensam plattform.
Vi vill särskilt lyfta kommitténs avtal med region Sörmland för projektet FASiS, Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland som du kan höra mer om här, samt Kraftsamlingen för ungas hälsa tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Generation Pep. Klicka på bilden.

Kraftsamling för ungas hälsa

Hälsa på jobbetHösten startar kommittén med ett inspirerande webbinarium kring fysisk aktivitet och hållbart arbetsliv:
”Hur arbetsgivare skapar friskare arbetsplatser genom främjandet av ökad fysisk aktivitet”
Målgrupperna är arbetsgivare/chefer, HR personal, fackliga företrädare, skyddsombud och politiker i kommuner och regioner.

Syftet är att inspirera och ge konkreta verktyg för att arbeta mer proaktivt för att främja hälsa och förebygga sjukdom bland anställda i kommuner och regioner. Programmet är fulladdat med inspirerande föreläsare som vill dela med sig av sina erfarenheter.

Bland deltagarna: Per Nilsson, ordförande för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner, Marita Friberg, utredare Folkhälsomyndigheten, Ann-Sofie Karlsson, utvecklingschef Sunt Arbetsliv, Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges företagshälsor, Lena Bjurner, vd Nationella HR-föreningen, Liv Nilsson, processledare Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Charlotte Wåhlin, docent, ergonom, arbets- och miljömedicin för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län samt Medicincentrum, Linköping, samt Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare Försäkringskassan.

Programmet uppdateras kontinuerligt. Se det växa fram här.
Kontaktperson, Marlene Makenzius.


Försommarens möte om leder och stigar


Många av vårens aktiviteter har syftat till att möjliggöra fysisk aktivitet för alla. Som ett led i detta arbete arrangerades webbinariet Barn, unga, idrott och astma av Astma- och allergiförbundet tillsammans med Unga allergiker under Astmadagen den 5 maj.

Dialoger i syfte att främja fysisk aktivitet för särskilt utsatta målgrupper har också förts med exempelvis Forte, Scouterna, Friskis och Svettis och deras samarbete med Svenska Röda Korset, Gen Pep samt alla involverade i det stormöte om leder, spår och stigar som kommittén arrangerade med olika aktörer den 21 juni.

Syftet med stormötet om leder och stigar i Sverige var att beakta pågående aktiviteter och diskutera möjligheter och utmaningar för främjande av tillgänglighet för alla. Samsynen var stor kring ambitionerna att bidra till ökad förståelse, sprida kunskap och söka handlingsalternativ för att öka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa också när det gäller friluftsliv.

Mer information om mötet om leder och stigar här.
Kontaktperson, Louise Stjernberg.


Nya upptäckter i solstolen

Kommitténs hemsida
På kommitténs sajt finns nu massor att läsa, titta och lyssna på under sommarledigheten.
• 14 exempel på olika inspirerande verksamheter.
• 17 korta filmer med forskare som presenterar sin forskning kompletterade med artiklar.
• 15 podcasts med beteendevetare, motivationsforskare, medarbetare på Skolverket och Folkhälsomyndigheten samt innovatörer, projektansvariga för särskilda satsningar och en helt vanlig ungdom m fl.

Kontaktperson, Mats Janson.

Det var allt för den här gången.
Vill du ha nyhetsbrevet i din mail i fortsättningen kan du anmäla dig här.

På återhörande och trevlig sommar!

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Ämnen

Presskontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 0766365014

Välkommen till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet!

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Karlavägen 100
11526 Stockholm
Sverige