Gå direkt till innehåll
Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Pressmeddelande -

Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Pandemin har inneburit distansundervisning och pausade fritidsaktiviteter för många av våra gymnasieelever. En effekt vi ser av detta är ytterligare minskad fysisk aktivitet. Många gymnasieskolor har aktivt arbetat med att försöka främja rörelse trots de förändrade förutsättningarna. Vi vill nu uppmuntra alla gymnasieskolor i Sverige att fortsatt inspirera och ytterligare stärka förutsättningarna för fysisk aktivitet varje dag.

Stillasittandet hos barn och unga i Sverige är en oroväckande och växande trend. Redan innan pandemin visade flertalet studier att endast en bråkdel av barn och unga i Sverige kom upp i de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet per dag. Under pandemin befaras att barn och unga blivit mer stillasittande, och Pep-rapporten 2021 kunde bland annat se att 3 av 10 gymnasieungdomar upplevt att de varit mindre fysiskt aktiva under pandemin.

Att uppmuntra och göra det möjligt för unga att röra på sig är en viktig uppgift för hela samhället, och skolan spelar en viktig roll i att väcka intresset för hälsa och rörelse. 

"Vi har haft ett år då många ungdomar varit mindre fysiskt aktiva och därför är den här satsningen extra viktig just nu", säger Per Nilsson, ordförande Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet.

Vi uppmuntrar gymnasieskolor att ta chansen att etablera nya vanor och arbetsformer för fysisk aktivitet för att stärka folkhälsan. Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag. Som stöd för genomförandet kommer Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet ta fram en vägledning med hjälp och inspiration till skolledare. 

Vi börjar i höst!

Som startskott för satsningen planeras en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte med skolan som hälsofrämjande arena i fokus. Satsningen i stort vill ansluta och komplettera alla de goda initiativ och insatser som skolorna genomfört under pandemin samt kompensera för den rörelseskuld som byggts upp. Förhoppningen är att majoriteten av alla gymnasieskolor i Sverige ska hörsamma uppmaningen då forskning tydligt visar vikten av fysisk aktivitet för ungas psykiska och fysiska välbefinnande.

"Inspiration och stöd för att öka den fysiska aktiviteten är välkommet. Behov, förutsättningar och möjligheter ser olika ut ute på skolorna, förhoppningen är att alla kan göra något. Vi kommer att lyfta fram goda exempel på hur skolorna på olika sätt kan hitta former för fysisk aktivitet under skoldagen", säger Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket.

Som aktörer i denna satsning ingår Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR, Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet, Friskolornas riksförbund, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Generation Pep.

Mer information och material kring projektet finns på https://framjafys.se/

Ämnen

Kategorier


Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om de goda effekterna av fysisk aktivitet, sprida goda exempel samt mobilisera och samordna befintliga verksamheter, satsningar och strukturer. Kommittén arbetar t o m mars 2023 och består av en styrelse (se kontaktpersoner) och ett kansli på tre personer på deltid.

Presskontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 0766365014

Välkommen till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet!

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Karlavägen 100
11526 Stockholm
Sverige