Gå direkt till innehåll
Per Nilsson och Mia Vejdal.
Per Nilsson och Mia Vejdal.

Pressmeddelande -

Påskrivet för ett mer fysiskt aktivt Sörmland

Projektet FASiS går ut på att genom samhällsplanering inspirera Sörmlands invånare till ökad fysisk aktivitet . Alla regionens nio kommuner samverkar. Projektet är initierat tillsammans med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och ska vara genomfört i december 2022.

FASiS-projektet är en del av kommitténs arbete och kommer att ingå i rapporteringen till regeringen som ett exempel på hur man kan samarbeta på bred front i regionerna. Ett samverkansavtal, som bland annat tydliggör projektets och kommitténs insatser är nu påskrivet mellan kommittén och Region Sörmland.

"Vi är glada över vårt samarbete med Region Sörmland. FASIS är ett mycket spännande projekt där Sörmland utvecklar en ny modell för folkhälsoarbete där fysisk aktivitet spelar en viktig roll. Projekten har mycket goda förutsättningar att bli nyskapande och ett lärande exempel för andra kommuners arbete på detta område", säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Forskningen visar att den fysiska utformningen av boendemiljöer och offentliga miljöer har stor betydelse för människors fysiska aktivitet.

"Sett utifrån ett folkhälsoperspektiv är fysisk inaktivitet en av vår tids största utmaningar. Därför är det fantastiskt att alla Sörmlands nio kommuner tillsammans med regionen vill vara med i FASiS så att vi kan adressera folkhälsa och rörelse utifrån den fysiska samhällsplaneringen", säger Mia Vejdal, enhetschef Välfärd och folkhälsa Region Sörmland.

"En avgörande faktor för om vi väljer att vara aktiva är om vi hittar glädjen i fysisk aktivitet och där spelar stadsplaneringen en viktig roll", säger Johannes Hedlund, projektledare FASiS, Region Sörmland

  Bokstäverna FASiS står för ”Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland”. Projektet pågår fram till december 2022 och kommer sedan ingå i kommitténs slutredovisning till Socialdepartementet i mars 2023.  Trevlig sommar önskar Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Läs gärna mer om kommitténs verksamhet på https://framjafys.se/ t ex en intervju med Mia Vejdal och Johannes Hedlund där de berättar mer om FASiS.

  Ämnen

  Kategorier


  Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om de goda effekterna av fysisk aktivitet, sprida goda exempel samt mobilisera och samordna befintliga verksamheter, satsningar och strukturer. Kommittén arbetar t o m mars 2023 och består av en styrelse (se kontaktpersoner) och ett kansli på tre personer på deltid.

  Presskontakt

  Per Nilsson

  Per Nilsson

  Presskontakt Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 0766365014

  Välkommen till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet!

  Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

  Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
  Karlavägen 100
  11526 Stockholm
  Sverige