Pressmeddelande -

Sifo: Åtta av tio svenskar vill röra sig mer i vardagen

Svenskarna tillbringar uppemot 70 procent av sin tid liggande eller sittande, vilket placerar oss i världstoppen när det gäller stillasittande. Men åtta av tio svenskar vill röra sig mer i vardagen än de gör i dag. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet, som ger ut en bok med tips på hur man kan bryta stillasittandet.

– Forskningen uppskattar att vart tionde förtida dödsfall i världen skulle kunna förebyggas med ökad fysisk aktivitet. Genom små förändringar i vardagen kan vi leva längre, må bättre och samtidigt bidra till att förebygga en framtida hälsokris, säger professor Mai-Lis Hellénius, som arbetar i den kommitté som regeringen har tillsatt för att främja ökad fysisk aktivitet.

Åtta av tio svenskar (78 procent) vill röra sig mer i vardagen än de gör i dag. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. För att inspirera fler att röra sig mer i vardagen har kommittén tagit fram boken Varje rörelse räknas – Vardagsrörelsens betydelse och hur vi kan bryta stillasittandet, där Mai-Lis Hellénius är huvudförfattare.

– Det viktiga är egentligen inte vad man gör, eller hur mycket. Forskningen visar att varje rörelse räknas – och att all form av fysisk aktivitet är bättre än ingen. Det viktigaste är att hitta ett sätt att röra sig i vardagen som man trivs med och som blir en vana, säger Mai-Lis Hellénius.

Sverige hör till de länder där befolkningen är mest stillasittande. Flera studier visar att såväl barn, tonåringar, vuxna som äldre tillbringar i snitt nio till tio timmar sittande varje dag. Nästan varannan arbetsför svensk har nedsatt kondition och kan till exempel inte gå i rask takt i 10 minuter utan att stanna och vila ett par gånger. Kroppsvikten ökar, den psykiska ohälsan bland både barn och vuxna ökar och bland vissa grupper i samhället, till exempel kvinnor med kortare utbildning, stiger inte längre livslängden.

– Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. För att undvika en framtida hälsokris måste vi bygga ett samhälle som gör det lättare för alla att röra sig mer i vardagen – och där kan vi alla bidra, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Kontakt:
Mai-Lis Hellénius, anställd i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, 072-541 8335 eller mai-lis.hellenius@ki.se
Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan, 076-636 50 14 eller per.nilsson@gih.se
Mattias Areskog, kommunikatör på Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, 073-039 60 67 eller mattias.areskog@regeringskansliet.se
För mer information: www.framjafys.se

Fakta: Tio tips för att röra dig mer i vardagen

 1. Gör de rörelser du kan och gillar några minuter varje halvtimme, exempelvis tio benböj en gång i halvtimmen.
 2. Stå eller gå när du pratar i telefon.
 3. Rör dig utomhus varje dag.
 4. Använd ett höj- och sänkbart arbetsbord.
 5. Lyssna till din favoritmusik och dansa ett par minuter.
 6. Ta trappan i stället för hiss eller rulltrappa.
 7. Sträva efter minst 7 500 steg eller gärna 10 000 steg per dag.
 8. Ta promenadmöten.
 9. Gå eller cykla för att handla eller uträtta andra ärenden.
 10. Låtsas att du har en hund eller gå ut med grannens.

Fakta: Det säger forskningen om vardagsmotion
Forskning visar att fysiskt aktiva personer sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Det förbättrar minne, inlärning och dämpar ångest. Samtidigt bidrar fysisk aktivitet till att minska risken för vanliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vanliga cancerformer, demens, Alzheimers sjukdom, benskörhet, och depression. Fysisk aktivitet och muskelträning lindrar också artrosbesvär och minskar risken för fall och fallskador.
Källa: Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Fakta: Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Sifo Kantar. 1000 svenskar tillfrågades under perioden 11–19 maj 2022. Frågan som ställdes löd:
Undersökningar från Folkhälsomyndigheten visar att vi svenskar i genomsnitt tillbringar cirka 70 procent av vår vakna tid inaktiva, dvs. sittande, liggande eller i mycket lite rörelse. Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag skulle vilja röra mig mer i vardagen än vad jag gör idag.
38,7 procent svarade: ”Instämmer helt”
39,6 procent svarade: ”Instämmer delvis”
13,4 procent svarade ”Instämmer inte särskilt”
6,8 procent svarade ”Instämmer inte alls”
1,5 procent svarade ”Tveksam/vet ej”
Källa: Sifo

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • fysisk aktivitet
 • stillasittande
 • #rörelseglädje

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekter som fysisk aktivitet bidrar till, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället samt bidra till en kraftsamling för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Fokus är att stärka möjligheterna för de som har sämre förutsättningar till god hälsa och att röra sig, eller rör sig minst. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet.
Läs mer här: www.framjafys.se

Kontakter

Mattias Areskog

Presskontakt Kommunikatör 073-039 60 67

Per Nilsson

Presskontakt Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 0766365014