Gå direkt till innehåll
Lärare och elever från Rekarnegymnasiet i Eskilstuna gillar promenaderna.
Lärare och elever från Rekarnegymnasiet i Eskilstuna gillar promenaderna.

Pressmeddelande -

Sveriges gymnasieskolor kraftsamlar för ungas hälsa

Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund och Generation Pep går samman och stödjer Sveriges skolor för att öka den fysiska aktiviteten och bryta det långvariga stillasittandet under skoldagen.

Redan innan pandemin visade flertalet studier att endast en bråkdel av barn och unga i Sverige kom upp i de rekommenderade genomsnittliga 60 minuterna av fysisk aktivitet per dag. En stor del (ca 70 %) av ungas vakna tid spenderas stillasittandes eller liggandes. Under pandemin befaras att barn och unga blivit än mer stillasittande. Enligt en färsk undersökning upplever 3 av 10 gymnasieungdomar att de varit mindre fysiskt aktiva under pandemin. 6 av 10 anser att deras mående påverkats negativt av distansundervisningen. Majoriteten av tillfrågade huvudmän för gymnasieskolor uppger att de ser en risk för utbildningstapp.

– Elever kan bli mer fysisk aktiva varje skoldag på många sätt. Vi vill inspirera skolorna till att möjliggöra och inkludera rörelse under dagen. Ett exempel är en promenad i samband med lunchen, under håltimmar eller i anslutning till skoldagens början eller slut, säger Per Nilsson, ordförande för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Ett första steg tillsammans
Att bryta det långvariga stillasittandet och öka rörelsen stärker både fysisk och psykisk hälsa såväl på kort som på lång sikt och främjar läroprocessen. Förhoppningen är att kraftsamlingen för ungas hälsa kan bli ett första steg för gymnasieskolan att införa åtgärder för att öka den fysiska aktiviteten på skolan och stärka hälsoperspektivet genom hela utbildningen.

– Skolan är jätteviktig som en plats för daglig rörelse och unga människors hälsa, eftersom alla är där.  Men ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet. Det krävs samarbete inom flera sektorer och på alla nivåer i samhället. Det handlar om den fysiska miljön och det sociala sammanhang som människor lever och verkar i, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Bättre humör, bättre lärande
Även eleverna välkomnar kraftsamlingen som görs i samverkan med Elevernas riksförbund och Sveriges elevkårer. Jennie Gustafsson, förbundsordförande i Elevernas riksförbund, lyfter vinsterna med fysisk aktivitet i skolan:
– Det kommer bli mycket bättre lektioner och elevernakommer att lära sig mycket mer om de får ta den här pausen, nollställa och bara gå ut. Och sen komma tillbaka mer fokuserade, ha bättre möjlighet till koncentration och må bättre. Det är inte bara en känsla. Det finns forskning som stödjer det.


Carolina Klüft samtalar i webbinariet bl a med Jennie Gustafsson, förbundsordförande i Elevernas riksförbund och Pelle Enocsson, vice ordförande i Sveriges elevkårer.

På kommitténs hemsida finns information, inspiration och vägledning för skolledning, personal och elever. Där finns t ex ett webbinarium med fakta och kunskap om fysisk aktivitet med exempel från skolor. Webbinariet modereras av Carolina Klüft som lyfter olika frågor utifrån elever, lärare och skolledares perspektiv. Det kan ses i sin helhet under 40 minuter eller i valda delar.

– Inspiration och stöd till skolledarna för att tillsammans med eleverna öka den fysiska aktiviteten på ett bra sätt är välkommet. Behov, förutsättningar och möjligheter ser olika ut på skolorna, men förhoppningen är att alla kan göra något, säger Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket.

Ämnen

Kategorier


Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

Presskontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Presskontakt Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet 0766365014

Välkommen till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet!

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Karlavägen 100
11526 Stockholm
Sverige