Pressmeddelande -

Seminarium "GMO and Hälsa"

GMO och Hälsa,

Seminarium den 3 december i ABF-huset, Stockholm (Per Albin Salen)Tid: 18.00

Maria José Guazzelli, agronom och sakkunnig från Brasilien berättar om spelet med vår hälsa. Trycket från Monsanto och andra fröföretag är hårt för att förmå EU tillåta import och i förlängningen odlingen av GMO. Vilken inverkan har då de genmodifierade organismerna på vår hälsa? Ingen vet! Att de är näringsfattigare och sannolikt innehåller rester av bekämpningsmedel står klart. Det är även tydligt att våra traditionellt odlade grödor och i synnerhet de ekologiskt producerade är betydligt hälsosammare. I världen idag finns starka indikatorer som visar på ytterst skadliga effekter av GMO men inom forskningen studeras inte dessa effekter eller så läggs studier ned strax efter de påbörjas.

Efter att ha sett de allvarliga biverkningarna från den "Gröna revolutionen", i synnerhet i utvecklingsländerna måste vi konsumenter kräva att EU inte tillåter import och odling.

Seminariet anordnas av Framtidsjorden och ABF.

Kontakt: info@framtidsjorden.se 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • gmo
  • hälsa
  • monsanto

Regioner

  • Stockholm