Pressmeddelande -

Förmånlig ledarskapsutveckling för mångsysslande landsbygdsföretagare

Nu lanserar företaget Smiling Mountain återigen sina uppskattade ledarskapskurser på landsbygden i Skåne - med EU-stöd för jordbruksföretag och utan EU-stöd för småföretag. Ledarutvecklare och leg psykolog Frans Kocken satsar på att fortsätta erbjuda kurserna i ledarskap till priser som han anser "småföretag har råd med".

Tack vare EU-stödet inom landsbygdsprogrammet har dessa två målgrupper sedan 2008 haft möjlighet att delta i kurser i ledarutveckling till ytterst förmånliga priser. För målgruppen jordbrukare så finns det även under säsong 2012-2013 EU-stöd för ledarskapskurserna, men det gäller inte småföretagen på Skånes landsbygd. Men kursledare och organisationskonsult Frans Kocken vill även till denna målgrupp fortsätta erbjuda kurserna till "priser, som småföretag har råd med," som han uttrycker det.

Ledarskapsutveckling för mångsysslare på landsbygden 
Han fortsätter med att berätta att småföretagens ledare ofta är mångsysslare som behöver kunna kombinera spetskompetens med entreprenörskap, affärsmannaskap, såväl som management och ledarskap - och mycket mer därutöver. "Att hantera så många utmaningar samtidigt är inget litet konststycke," anser Frans Kocken som driver företaget Smiling Mountain sedan många år tillbaka. "Ledarskapsutveckling är väldigt viktigt. Förutsatt att det finns en bra affärsidé är bra ledarskap en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett företag," fortsätter han. "De andra framgångsfaktorer handlar till stor del om samarbetet, även de beroende på just det goda ledarskapet."

Helhetsgrepp
Kurserna är avsett att få ett helhetsgrepp om detta och utveckla de färdigheter som krävs. Deltagarna får bl.a. hemuppgifter via mejl mellan kurstillfällena och arbetar med konkreta utmaningar inom det egna företaget, för att sedan återkoppla vid nästa kurstillfälle. Något som har visat sig vara ett mycket uppskattat arbetssätt. Alla branscher är välkomna och även småföretag från större orter kan delta i mån av plats.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • ledarskapsutveckling
  • organisationsutveckling
  • småföretag
  • jordbruk
  • lantbruk
  • företagsutveckling
  • eu-medel

Regioner

  • Skåne

Smiling Mountain hjälper individ och organisation att utveckla självkännedom, ledarskap och livsbalans.

Smilingmountain.com