Grant Thornton ger tips om att skapa ett dynamiskt och förtroendefullt styrelsearbete

Tid 7 November 2012 08:15 – 09:15

Plats Grant Thornton, Sveavägen 20 i Stockholm. T-bana Hötorget.

Tydliga roller och ett väl fungerande samspel mellan styrelseordförande och vd är avgörande för att få ett förtroendefullt styrelsearbete. Att vara bollplank och stöd för varandra och samtidigt våga ifrågasätta utifrån sina egna erfarenheter. Revisionsbyrån Grant Thorntons styrelseordförande Lena Möllerström Nording och vd Peter Bodin berättar om hur de kompletterar varandra utifrån könsroller och organisatoriska förväntningar. Peter är även styrelseordförande i Grant Thornton International och delar med sig av sina erfarenheter från styrelsearbete utifrån ett globalt perspektiv. Välkommen till frukostseminarium med Lena Möllerström Nording och Peter Bodin, vi bjuder på kaffe och fralla. Anmälan senast måndag den 5 november till kansli@fredrikabremer.se

Kategorier

  • grant thornton
  • lena möllerström nording
  • peter bodin
  • styrelsearbete