Pressmeddelande -

Regeringen tillsätter en Delegation om jämställdhet i skolan

Anna Ekström leder jämställdhetsdelegation

Anna Ekström har förordnats att vara ordförande för Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08).

Jämställdhetsdelegationen ska lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. I uppdraget ingår bland annat att analysera könsskillnaderna i utbildningsresultat, utvärdera metoder för att bryta traditionella könsroller och föreslå lämpliga insatser.  

Anna Ekström är jur. kand. och ordförande för Saco. Hon har tidigare varit ordförande för Delegationen för jämställdhet i förskolan (U 2003:12).

- Varje pojke och flicka ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning och sina färdigheter utan att hindras av snäva könsroller, säger delegationens ordförande Anna Ekström.

- Skolan har en avgörande roll i kampen för jämställdhet. Eleverna måste våga bryta traditionella könsroller och lära sig att respektera varandra, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

- Skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är alltför stora. Anti-pluggkulturen bland pojkarna måste motverkas, säger utbildningsminister Jan Björklund.  

Utöver Anna Ekström har följande personer förordnats att ingå som ledamöter i delegationen:

Viktor Bergsten, lärare
Görel Bråkenhielm, läkare
Isobel Hadley-Kamptz, journalist
Ann Heberlein, universitetslektor
Martin Ingvar, professor
Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare
Krister Sund, statistiker
Birgitta Wistrand, fd riksdagsledamot, ordförande Fredrika-Bremer-Förbundet
Ebba Witt-Brattström, professor

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Fredrika Bremer Förbundet bildades 1884 och är en rikstäckande medlemsorganisation. Förbundet är partipolitiskt oberoende och religiöst obundet och sedan starten öppet för både kvinnor och män.

För mer information, följ oss på:
Facebook
Instagram

Twitter