Blogginlägg -

behörighet för släpvagn

För att få framköra släpvagn krävs det först och främst ett körkort med B-behörighet. Här redogör vi för de olika begreppen och vad de innebär.

B-körkort behövs om släpvagnens totalvikt är högst 750 kg. Om släpvagnens totalvikt är mer än 750 kg krävs det att två villkor uppfylls, släpvagnens totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt och släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3500 kg.

BE-körkort krävs om släpvagnens totalvikt är högre än bilens tjänstevikt eller om bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är över 3500 kg.

Hur tung släpvagn just DIN bil får dra hittar du på bilens registreringsbevis eller transportstyrelsens hemsida här.

B-behörighet. Körkort med behörighet att köra personbil med totalvikt på högst 3,5 ton, lätt lastbil och ett till en sådan bil kopplat lätt släpfordon.

Lätt släp. Totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med en vikt som överstiger 750 kg kan vara lätt, men då får släpets totalvikt inte överstiga dragbilens tjänstevikt och de båda fordonens sammanlagda vikt får inte överstiga 3500 kg.

Tjänstevikt. Fordonet totala vikt i driftfärdigt skick inklusive verktyg, reservhjul, bränsle och förare.

Totalvikt. Totalvikten utgörs av fordonets tjänstevikt plus den maxlast som anges i registreringsbeviset.

Passar min dragkrok till Freetrailers släpvagnar?

Ett Freetrailer-släp passar till alla bilar med godkänd dragkrok. Även om det ser stort ut är det enkelt att köra med både stora och små bilar. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Regioner

  • Göteborg

Kontakter

Johan Wijkander

Presskontakt Nordic region Manager 0735-35 05 93

Relaterat innehåll