Pressmeddelande -

Ytterstadsteatrarna ska leva


Inga minskningar av stödet till Turteatern och Fria Teatern meddelar borgarrådet Madeleine Sjöstedt.

Fria Teatern och Turteatern har i ett brev till Kulturnämnden och Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt värjt sig mot kulturförvaltningens propåer om minskade anslag. Detta brev har refererats i pressen. Madeleine Sjöstedt har besvarat vårt brev och därmed eliminerat hotbilden.

"Vi har under åren kunnat följa och glädja oss åt den verksamhet som ni utvecklat vid era respektive teatrar" hälsar borgarrådet Madeleine Sjöstedt i ett svar till Turteatern och Fria Teatern, och meddelar att "att det inte finns några politiska intentioner att minska stödet till era verksamheter."

Fria Teatern och Turteatern

 

Ämnen

  • Teater

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Freja Lindström

Presskontakt Producent 087276802