Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Debattartikel: Tillsammans för en trygg och fördomsfri idrott

Omkring 80 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är under kortare eller längre tid aktiva inom idrottsrörelsen. Det gör idrotten till en oerhört viktig och betydelsefull arena för våra unga. När idrotten fungerar som bäst bidrar den till att barns lika värde stärks och utvecklas. Enligt en undersökning från Riksidrottsförbundet känner tre av fyra ungdomar uppskattning när de utövar sin idrott.

Den svenska idrottsrörelsen bygger på ideellt ledarskap. Enligt Riksidrottsförbundet finns mer än 600 000 idrottsledare i Sverige, av vilka de flesta jobbar ideellt. Det är tack vare dessa eldsjälar som våra barn och unga varje dag kan gå till ridningen, simningen eller hockeyn. Ledarskapet inom idrotten är otroligt viktigt och medför ett stort ansvar. Ett ansvar för att våra barn och ungdomar känner glädje, trygghet och gemenskap, och inte stress, utsatthet och utanförskap.

För tyvärr finns en sådan baksida. Bland alla fantastiska eldsjälar finns sorgligt nog ledare som inte ser, ledare som inte är de förebilder de bör vara och tyvärr, ledare som går över gränsen. Något som Patrik Sjöberg historia nu i våras gjorde oss smärtsamt påminda om.

Inom idrotten liksom i samhället i stort finns även strukturer, traditioner och normer om hur man bör vara för att passa in. I mars i år blev Anton Hysén den första svenska spelaren inom herrfotboll på elitnivå att komma ut som homosexuell, något som väckte stor uppmärksamhet världen över. Antons mod kan förhoppningsvis fungera som en väckarklocka för ledare, spelare och publik att på allvar prata om och ta tag i den tuffa kultur som kan råda i omklädningsrum, på plan och på läktare.

Att tänka normkritiskt och att aktivt arbeta mot diskriminering och kränkningar har sedan en tid tillbaka aktualiserats inom skolan, där skollagen och diskrimineringslagen ligger som grund för att driva likabehandlingsarbetet framåt. Den ideella idrottsrörelsen har dock inte samma krav på sig. Förbund och föreningar bör därför på eget initiativ arbeta aktivt med trygghetsfrågor, där öppenhet och tolerans är återkommande inslag i ledarutbildningar. Att som ledare reflektera över sitt språkbruk, beteende och synsätt är en förutsättning för ett mer accepterande klimat. För att skapa ett tryggt idrottsklimat där diskriminering, trakasserier och kränkningar ska kunna stoppas och förebyggas krävs en genomtänkt strategi i varje idrottsförening.

För sextonde året i rad arrangeras just nu Stadium Sports Camp – Sveriges största idrottsläger. Stadium Sports Camp arrangeras i samarbete med Norrköpings Kommun och 16 lokala idrottsföreningar. Under fyra veckor deltar i år fler än 6 000 barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år. Trygghet och jämlikhet är två viktiga begrepp under dessa veckor och alla ledare och tränare, totalt cirka 800 stycken, utbildas därför av Friends.

Idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar blir alla vinnare!

Camilla Tuneberg, chef Utbildning, Friends
Niclas Westerdahl, ansvarig för Stadium Sportscamp, Stadium


Debattartikeln publicerades i Norrköpings Tidning den 11 juli 2011

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Naod Abera

Presskontakt Pressansvarig Friends 0707255433

Relaterat innehåll

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom tre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.