Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Friends får miljonbidrag för satsning på trygg idrott

Tack vare ekonomiskt stöd från Karl-Johan Persson kan Friends nu växla upp sin satsning på trygghet inom idrotten. Genom det nystartade projektet Trygg idrott vill man stötta idrottsklubbar i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar.

Idrottsrörelsen i Sverige spelar vid sidan om skolan en viktig roll för barns utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Åtta av tio barn kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening. Idrotten bidrar med många positiva erfarenheter, men som i alla situationer där människor möts kan kränkningar uppstå.

Friends har bedrivit verksamhet inom idrotten sedan 2006 och under åren har man sett ett stort behov av stöd och utbildning inom ramen för trygghetsarbete hos idrottsföreningarna. Intresset för att stödja Friends arbete med trygghetsfrågor inom just idrottsrörelsen har visat sig vara stort. Nu går Karl-Johan Persson in med ekonomiskt stöd till satsningen Trygg idrott.

– Friends är sedan länge väl etablerade när det gäller trygghetsfrågor inom skolans värld. Jag är glad att bidra till att Friends arbete mot mobbning nu kan nå ut brett även inom idrotten, säger Karl-Johan Persson.

Idrottsrörelsen bygger till stor del på ett ideellt engagemang. Men ofta saknas ekonomiska förutsättningar för att jobba systematiskt med trygghetsfrågor och förebyggande mot mobbning och andra kränkningar. Med projektet Trygg idrott kommer Friends att kunna subventionera idrottsklubbarnas kostnad för kartläggning och utbildning med 90 procent.

– Idrotten är fantastisk, men tyvärr även en miljö där det kan förekomma kränkningar och diskriminering. Vi är glada över nu kunna fördjupa, bredda och utveckla vårt arbete inom idrotten. Alla barn ska känna sig trygga när de idrottar, säger Camilla Tuneberg, chef Utbildning på Friends.

Fakta

  • Satsningen Trygg idrott möjliggörs tack vare en privat donation Karl-Johan Persson, samt av Friends huvudsponsorer Swedbank och PostkodLotteriet. 
  • Karl-Johan Persson är VD på H&M. Han sitter även i styrelsen för GoodCause-koncernen som han var med och grundade.
  • Trygg idrott samarbetar även med laget.se som hjälper till att sprida information om projektet.

Ämnen

Taggar


Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se  

Presskontakt

Naod Abera

Naod Abera

Presskontakt PR- och pressansvarig 070 725 54 33

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom ftre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.