Gå direkt till innehåll
Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Pressmeddelande -

Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Därför har Friends tagit fram en kostnadsfri kurs om rasism för skolpersonal. Syftet med kursen är att skolpersonal ska våga arbeta med frågan och tidigt se tendenser till att detta förekommer i skolan.

– Friends är stolta och glada att äntligen kunna erbjuda den här kostnadsfria kursen om rasism i skolan. Vi ser att lärare ofta förvånas över elevers berättelser och erfarenheter. Med den här kursen vill vi undanröja förvåningen till förmån för en större förståelse för vad rasism är och hur det kan ta sig uttryck i skolmiljö, säger Patrick Konde, processledare Friends.

Webbkursen “Skolan och rasismen” består av tre delar om hur skolpersonal kan motarbeta rasism i skolan, kunskap kring vad rasism är samt tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan. Varje kursdel innefattar också tre korta poddavsnitt samt en animerad film.

– Vi vill förklara varför rasism uppstår och vilka strukturer som upprätthåller rasism. Det finns en rädsla för ämnet idag. Låg kunskap om hur rasism uppstår gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och akut, säger Patrick Konde.

Medverkande i materialet är bland annat Friends expert, lärare, elever, skolpsykolog samt forskarna René León Rosales, Ylva Habel, Emma Arneback och Jan Jämte. Webbkursen har tagits fram med bidrag från Gålöstiftelsen.

Gör utbildningen här: https://friends.se/webbkurser/

För mer info kontakta:

Elin Jäderström, pressansvarig
elin.jaderstrom@friends.se
070-725 54 33

Marie Ahlén, digital utvecklingsledare
marie.ahlen@friends.se
070- 725 54 48 

Ämnen


Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.
www.friends.se  

Presskontakt

Lovisa Lönnebo

Presskontakt Kommunikationschef 0707255440