Gå direkt till innehåll
Friends lanserar Vi måste prata – en samtalsserie om hur vi förebygger mobbning och kränkningar.

Pressmeddelande -

Friends lanserar Vi måste prata – en samtalsserie om hur vi förebygger mobbning och kränkningar.

Vi måste prata är en serie samtal om hur vi förebygger mobbning och kränkningar. Vi har tagit fram denna samtalsserie för att vi vill motivera till att fler får verktyg och kunskap att agera. I 3 avsnitt möter Generalsekreteraren Maja Frankel de mest intressanta och sakkunniga inom mobbningsfältet i Sverige för att prata om deras upplevelser och arbetet mot ett samhälle fritt från mobbning och kränkningar. Vi gästas även av Barakat Ghebrehawariat, Vanessa Falk och Frida Boisen. Tillsammans med gästerna synliggör och ifrågasätter vi normer och ger dig som lyssnare en kompass samt konkreta tips och råd att använda i praktiken. Först ut är avsnittet Barn, unga och rasism – Vågar jag ta samtalet ämnet.

– Idag ser vi att mobbningen ökar i samhället. Barn utsätts i skolan, på fritiden och på nätet i större omfattning än tidigare. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling. Det är dags att väcka alla medmänniskor. Men kanske viktigast av allt: ta bort alla trösklar, sprida fungerande verktyg, dela kunskap – så ingen ska stå still och undra: Vad skulle jag kunna göra? Säger Maja Frankel, Generalsekreterare på Friends

I och med Corona pandemin har nya behov uppstått, unga spenderar än mer tid på nätet och frågan om barns utsatthet under och efter skoltid har ytterligare aktualiserats. Friends har under pandemin dagligen fått frågor från vårdnadshavare som tex undrar hur de kan stötta sina barn på nätet, idrottsklubben eller mot diskriminering i samhället. Den 26e november lanserar vi första avsnittet med ämnet rasism, där vi går igenom varför rasism uppstår och vilka strukturer som fortsätter upprätthålla långt gångna problem.

– Vi vill förklara varför rasism uppstår och vilka strukturer som upprätthåller rasism. Det finns en rädsla för ämnet idag. Låg kunskap om hur rasism uppstår gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och akut, säger Patrick Konde, Sakkunnig på Friends

Med stöd av Swedbank och Sthlm Live vill vi agera och motivera till att fler får verktyg och kunskap att agera.

Länk till avsnittet: https://youtu.be/N0Cd9-mEImQ

Avsnitt: Barn, unga och rasism – Vågar jag ta samtalet?

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Det finns en rädsla för ämnet idag inom skolvärlden och samhället i stort. Vi ser allt för ofta att lärare förvånas över elevers berättelser och erfarenheter för något som drabbar många varje dag. Låg kunskap om hur rasism uppstår gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och akut

Hur skapar vi för en större förståelse för vad rasism är och hur det kan ta sig uttryck i skolmiljö som inte bygger på rädsla utan en ödmjukhet till att försöka förstå. I detta samtal svarar vi på varför rasism uppstår och vilka strukturer som upprätthåller rasism. Samt hur du breddar vyerna – för dig själv och för ditt barn. Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn eller varför inte din kollega.

Programledare: Maja Frankel

Gäst: Barakat Ghebrehawariat

Sakkunnig: Patrick Konde 

För mer info kontakta:

Naod Abera, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33
Mail: naod.abera@friends.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

www.friends.se  

Presskontakt

Naod Abera

Naod Abera

Presskontakt PR- och pressansvarig 070 725 54 33

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom tre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.