Gå direkt till innehåll
Friendsrapporten 2021: Etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan visar årets Friendsrapport.

Pressmeddelande -

Friendsrapporten 2021: Etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan visar årets Friendsrapport.

Trakasserier och diskriminering är ett brett samhällsproblem där vissa grupper är mer utsatta än andra. Årets kartläggning av Friends visar på att kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden för trakasserier av barn i både mellan- och högstadiet. Undersökningar visar även att utsatthet från ung ålder kan få stora konsekvenser för barnets utveckling och påverka skolresultaten negativt. Stiftelsen Friends uppmanar vuxenvärlden att våga ta ett större aktivt grepp om det förebyggande och främjande arbetet mot trakasserier och diskriminering.

– Omnämningar med skällsord och “skämtsamma” namn, mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag i vardagen för många barn. På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag, säger Maja Frankel Generalsekreterare Stiftelsen ­Friends

Årets Friendsrapport visar på att eleverna som har uppgett att de är utsatta för kränkningar på mellan- och högstadiet är de vanligast förekommande trakasserierna kopplade till diskrimineringsgrunden etnicitet:

22 % (Åk 3–6)

16 % (Åk 6–9)

Många elever uppger att de tvingas vänja sig vid olika trakasserier. Normaliseringen av trakasserier medför att elever och vuxna till slut inte agerar för att de är så vanligt förekommande. Detta gör troligen även att mörkertalet är stort när det kommer till rapportering av trakasserier.

– I en omgivning där ingen är intresserad och ingen lyssnar, formas det en mur runt de som lider av rasistisk mobbning. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, fortsätter Maja Frankel, Generalsekreterare på Friends.

För mer info kontakta:
Naod Abera, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33
E-mail: naod.abera@friends.se

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I denna rapport sammanställer vi data från årets kartläggning, där totalt 20 920 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2020 till 1 juni 2021, svarat på frågor om tryggheten på skolan, samt förekomsten av mobbning och kränkningar. 9 491 elever i årskurs F-3, 7 558 elever i årskurs 3–6 och 3 871 elever i årskurs 6–9 har svarat på enkäten.


Resultat i korthet:

Trakasserier

Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 3–6) (AV ALLA SOM SVARAT ATT DE UTSATTS FÖR KRÄNKNINGAR)

1. Etnicitet 22 %

2. Vem du blir kär i 20 %

3. Att du är tjej eller kille 15 %


Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 6–9) (AV ALLA SOM SVARAT ATT DE UTSATTS FÖR KRÄNKNINGAR)

 1. Etnicitet 16 %
 2. Kön 14 %
 3. Könsöverskridande identitet eller uttryck (att du brutit mot mönstret för hur tjejer/killar ”ska” vara) 12 %
 4. Sexuell läggning (att du är homosexuell/bisexuell/heterosexuell) 12 %

Kränkningar

 • 27 % i årskurs 3–6 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev
 • 19 % i årskurs 6–9 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev

Mobbning.          Åk 3–6             Åk 6–9 (Av alla som svarat på enkäten)

Alla                         10 %                   5 %

Tjej                          11 %                   6 %

Kille                          9 %                   4 %

Sexuella trakasserier  

Åk 3–6

 • Alla: 8 %
 • Tjej: 10 %
 • Kille: 5 %

Åk 6–9

 • Alla: 10 %
 • Tjej: 12 %
 • Kille: 6 %

Ensamhet

 • Åk F-3: 25 % svarar att de brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten
 • Åk 3–6: 28 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan
 • Åk 6–9: 16 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan

Otrygga platser 3–6

 1. Toaletter: 23 %
 2. Omklädningsrum: 17 %
 3. Skolgården/skolans område utomhus: 6 %

Otrygga platser 6–9

 1. Toaletter 15 %
 2. Omklädningsrum 12 %
 3. Korridor 9 %

Förtroende för vuxna

 • 16 % av eleverna i årskurs 3–6 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon
 • 24 % av eleverna i årskurs 6–9 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon

Tycker du att de vuxna på skolan säger till när de märker/får veta att en elev behandlas illa? Åk 3–6:

 • Nej/Ibland: 35 %
 • Nej: 7 %
 • Ibland: 28 %
 • Ja: 54 %
 • Vet ej: 11 %

Upplever du att personalen på skolan agerar när de märker/får veta att elever blir illa behandlade/kränkta? Åk 6–9:

 • Aldrig/Sällan/Ibland: 45 %
 • Aldrig: 7 %
 • Sällan: 12 %
 • Ibland: 25 %
 • Oftast: 36 %
 • Alltid: 20 %

Ämnen


Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

www.friends.se  

Kontakter

Naod Abera

Presskontakt Pressansvarig Friends 0707255433

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom tre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.