Gå direkt till innehåll
Idag startar Sveriges största idrottsläger

Pressmeddelande -

Idag startar Sveriges största idrottsläger

Idag startar årets Stadium Sports Camp i Norrköping. Friends finns på plats för att utbilda alla ledare och tränare under de fyra veckor som Campen pågår och därmed bidra till ett positivt klimat där alla känner sig välkomna.

För åttonde året i rad medverkar Friends på Stadium Sports Camp, Sveriges största idrottsläger. Alla ledare och tränare på ”Campen” utbildas av Friends och får ett handledningshäfte med tips och råd samt gruppstärkande övningar. Omkring 800 ledare kommer att utbildas under de fyra veckorna då drygt 6 000 barn och ungdomar i åldrarna 8-14 år deltar. Friends finns som stöd för både ledare och deltagare.

Stadium ser det som ett viktigt ansvar att se till att ledarna i varje idrott ger barnen rätt signaler, är goda förebilder och visar vägen i eventuella konflikter och annat som kan uppstå.

– Samarbetet med Friends är oerhört viktigt och ger en trygghet, både för oss, men framförallt för föräldrar och anhöriga som lämnar sina barn här en hel vecka. Friends deltagande på Stadium Sports Camp bidrar till det goda klimat vi har här och den goda kamratanda som råder under sommarveckorna, säger Niclas Westerdahl som är ansvarig för Stadium Sports Camp.

I Friends utbildningar, som idag riktar sig såväl till skolor och förskolor som till idrottsföreningar, är diskriminering en central del att reflektera och diskutera kring. 

– Idrotten är fantastisk men tyvärr även en miljö där det kan förekomma kränkningar och diskriminering. Alla barn ska känna sig trygga när de idrottar och vi är stolta över att finnas på plats på Stadium Sports Camp för att bidra till den positiva känslan, säger Camilla Tuneberg, chef Utbildning på Friends.

Filmen med Friends och Anton Hyséns hälsning till deltagarna på Stadium Sports Camp får användas fritt i samband med publicitet om Stadium Sports Camp.

Tid: 26 juni – 23 juli (Invigning söndag 26 juni kl. 14.00)
Plats: Himmelstalundsområdet/Stadium Arena i Norrköping

För mer info kontakta:
Andreas Drufva, Friends: andreas.drufva@friends.se, 076-895 57 11
Petra Sjöstrand, presskontakt Stadium, petra.sjostrand@stadium.se, 0709-53 47 60


Stadium Sports Camp är Sveriges största idrottsläger och arrangerades för första gången 1995. Då låg deltagarantalet på ca 1300 deltagare och det fanns tre huvudidrotter; fotboll, hockey och basket. Sedan dess har ytterligare tretton idrotter tillkommit. Alla aktiviteter samt mat och logi ryms inom ett område på en kvadratkilometer på Himmelstalund i Norrköping. 2006 bildades Stadium Sports Camp AB (svb). Bolagsformen innebär att inga vinstmedel kan tas ur bolaget, utan allt eventuellt finansiellt överskott återinvesteras i deltagarna och Stadium Sports Camp.
www.stadiumsportscamp.se 

Ämnen

Kategorier


Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se 

Kontakter

Naod Abera

Presskontakt Pressansvarig Friends 0707255433

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom tre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.