Gå direkt till innehåll

Ämnen: Skola

Friendsrapporten 2022: Störst försämring för tjejer i årskurs 3–6 visar Friendsrapportens tio års analys

Friendsrapporten 2022: Störst försämring för tjejer i årskurs 3–6 visar Friendsrapportens tio års analys

Friends började kartlägga tryggheten på skolor för mer än ett decennium sedan. Sedan dess har över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar samlats in och utgör nu ett unikt underlag för analys av trender av trygghetssituationen i svenska skolor. Friends 10 års-analys visar att tjejer i årskurs 3–6 är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet.

46 miljarder beräknas 2022 års mobbning i skolan kosta samhället de kommande 30 åren.

46 miljarder beräknas 2022 års mobbning i skolan kosta samhället de kommande 30 åren.

Ett hårdare samhällsklimat, sämre förutsättningar för det förebyggande arbetet i skolan och klimatet på nätet gör att fler är utsatta idag än tidigare. 140 000 barn och unga har utsatts för mobbning under de senaste månaderna i skolan och på nätet. De konsekvenser som denna utsatthet kan ge upphov till för individen och samhället beräknas kosta 46 miljarder kronor över en 30-årsperiod.

Friends i samarbete med Kry lanserar kostnadsfri webbinarium om att skapa en inkluderade miljö för barn från krigsdrabbade områden

Friends i samarbete med Kry lanserar kostnadsfri webbinarium om att skapa en inkluderade miljö för barn från krigsdrabbade områden

Tillsammans med psykologen Martin Forster, ansvarig för barnpsykologi på Kry, har Friends tagit fram ett gratis webbinarium om hur vuxna kan motverka utanförskap och skapa inkluderande miljöer för nya barn i en grupp. Det kan vara barn som har erfarenheter av att vara på flykt från krig från områden som Ukraina, Syrien eller Afghanistan.

Friends arrangerar världskonferens mot mobbning i Stockholm 1–3 november

Friends arrangerar världskonferens mot mobbning i Stockholm 1–3 november

World Anti-Bullying Forum är den största mobbningskonferensen i världen, där praktiker, beslutsfattare och forskare träffas från hela världen för att dela med sig av sin kunskap om hur vi kan stoppa mobbning. Konferensen inleds genom att Sveriges utbildningsministern Anna Ekström håller sitt öppningstal, följt av hundratals program med forskning och praktiska erfarenheter från hela världen.

Friends och Ocean Outdoor uppmanar till kraftsamling mot nätmobbning i ny kampanj

Friends och Ocean Outdoor uppmanar till kraftsamling mot nätmobbning i ny kampanj

Den 7 juni, påbörjar Stiftelsen Friends sin kampanj tillsammans med Ocean Outdoor för att lyfta det gömda nätmobbningen av barn och unga som ständigt pågår. Genom att använda sina digitala skärmar över hela Sverige låter Ocean Outdoor autentiska notiser från mobbade barns mobiltelefoner dyka upp och tränga sig på för alla att se. Detta för att visa vuxna vad som egentligen händer i det fördolda.

Visa mer

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 35 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom tre regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som stiftelsen genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.