Gå direkt till innehåll
Christer Ruda, Medicinteknisk säljare och egenanställd hos Frilans Finans
Christer Ruda, Medicinteknisk säljare och egenanställd hos Frilans Finans

Pressmeddelande -

Invoicery Int uppvisar kraftig ökning under andra kvartalet 2021

Under det andra kvartalet 2021 har samhället börjat öppna upp igen och arbetsmarknadens utveckling följer med. Det har varit mycket positivt för Invoicery Int verksamhetsområden Egenanställning och Workforce Management, som båda ökat markant i omsättning.

Under första halvåret har koncernens omsättning ökat med 21,9% till 653 MSEK (535). Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 MSEK (-6,1). Orsaken till det kraftigt förbättrade resultatet jämfört med samma period 2020 är den högre omsättningen i kombination med lägre operativa kostnader under första halvåret. Andra kvartalet 2021 ökade omsättningen med 40% jämfört med samma period föregående år. Företagets erbjudande till företagskunder, Workforce Management, fortsätter också att växa kraftigt.

Det är glädjande att se en positiv utveckling för båda affärsområdena. Hela vår organisation - såväl stationära medarbetare som egenanställda - har jobbat hårt och bidragit till framgången under de här prövande tiderna”, säger Stephen Schad, CEO Invoicery Int.

Organisationen har fortsatt att arbeta för att underlätta ett socialt hållbart arbetsliv för gigarbetare. I april lanserades Uppdragsarbetarnas a-kassa av Egenanställningsföretagens branschorganisation där Frilans Finans är medlem. Efter periodens slut, i augusti, tecknade också Frilans Finans Sverige AB kollektivavtal med fackförbundet Säljarnas Riksförbund. Ett avtal som kommer att börja gälla den 1 mars 2022 för alla egenanställda hos Frilans Finans.


Stephen Schad: “I takt med att nya arbetstillfällen och näringsgrenar tillkommer, kommer även sättet på vilket vi arbetar att utvecklas. Därför krävs det att vi säkerställer att nya arbetsformer ges förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt. Kollektivavtalet med Säljarnas Riksförbund är unikt i sitt slag och markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av hållbara villkor i gigekonomin. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta resan mot morgondagens arbetsmarknad.”

Ämnen

Kategorier


Frilans Finans är Sveriges ledande egenanställningsföretag, verksamma sedan 1999 och en del av Invoicery Int. Fler än 70 000 människor har arbetat uppdragsbaserat (giggat) och fakturerat utan att ha eget företag genom någon av koncernens olika verksamheter.

Presskontakt

Stephen Schad

Stephen Schad

Presskontakt CEO Foto

Gör din grej. Fakturera utan eget företag.

Frilans Finans är en organisation vars uppdrag är att göra det möjligt för människor att på ett enkelt, roligt och tryggt sätt kunna bedriva verksamhet. Frilans Finans är i dag Skandinaviens största egenanställningsföretag med över 55 000 användare och egenanställda i över 16 länder i världen.

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala
Sverige