Gå direkt till innehåll
Unga uppdragsanställda hårt drabbade av pandemin

Pressmeddelande -

Unga uppdragsanställda hårt drabbade av pandemin

Antalet unga upp till 24 år som arbetar uppdragsbaserat har minskat kraftigt under pandemin. Under oktober till december 2020 minskade antalet i åldersgruppen med 16 procent jämfört med samma period 2019. Det visar den senaste Egenanställningsbarometern för egenanställda och anställda hos Frilans Finans.

– Många unga arbetar i de näringar som drabbats hårdast och tvingats avsluta ett stort antal anställningar under pandemin, säger Stephen Schad, vd på Frilans Finans och ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Antalet egenanställda och anställda upp till 24 år på Frilans Finans under fjärde kvartalet 2020 minskade med 16 procent jämfört med samma period 2019. Ökningar noterades bland egenanställda och anställda som arbetar som budpersonal medan exempelvis de som är kulturarbetare eller arbetar som städare och hemservicepersonal minskade. Minskningen bland alla egenanställda och anställda via Frilans Finans fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019 var 6 procent.

– Minskningen totalt sett i åldersgruppen upp till 24 år är tydlig medan siffrorna är mer svåranalyserade för särskilda yrkeskategorier där populationen är liten. Men trenden ser ut att följa vissa beteendemönster under pandemin, som ökad användning av budpersonal och mindre uppdrag för kulturarbetare och stöduppdrag i hemmen, fortsätter Stephen Schad.

Över 30 000 individer arbetade som egenanställda under 2019 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). En undersökning genomförd av Nepa, på uppdrag av Frilans Finans, i september 2020, visar att intresset för att starta eget och bli egenanställd har ökat de senaste åren. Två av fem har funderat på att starta eget vilket är en ökning från en av tre under 2016. 25 procent av svenskarna uppger 2020 att de är intresserade av egenanställning, jämfört med 14 procent 2016. Samtidigt minskar gruppen som inte kan tänka sig egenanställning markant, till 32 procent från 47 procent.

Frilans Finans sammanställer genom Egenanställningsbarometern kvartalsvis förändringar i antal egenanställda och bruttolön utifrån den SSYK-kategorisering SCB också använder. Frilans Finans är Sveriges ledande egenanställningsföretag, verksamma sedan 1999. Mer än 70 000 egenanställda och intermittent anställda har genom Frilans Finans fakturerat utan företag.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Stephen Schad

Stephen Schad

Presskontakt CEO Foto

Gör din grej. Fakturera utan eget företag.

Frilans Finans är en organisation vars uppdrag är att göra det möjligt för människor att på ett enkelt, roligt och tryggt sätt kunna bedriva verksamhet. Frilans Finans är i dag Skandinaviens största egenanställningsföretag med över 55 000 användare och egenanställda i över 16 länder i världen.

Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala
Sverige