Pressmeddelande -

Friluftsfrämjandet gillar allemansrätten

FRILUFTSFRÄMJANDET GILLAR ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten är en förutsättning för närheten till det rörliga friluftslivet. Den handlar om att göra naturen tillgänglig för alla, men också att vårda naturen för framtida generationer. I Sverige är det en självklarhet men så är det inte i de flesta andra länder. Allemansrätten är unik och därför är det viktigt att värna och utbilda i allemansrätten och därmed säkerställa att människor vet hur man ska röra sig i skog och mark utan att lämna spår efter sig.

– Allemansrätten är avgörande för oss, den är en förutsättning för våra ideella ledarledda friluftsaktiviteter och det rörliga friluftslivet. Ledaren ger deltagaren upplevelser, kvalité och gemenskap men också kunskap om vår natur, säger Bo Sköld, generalsekreterare Friluftsfrämjandet.

Genom åren har mer än 2 miljoner svenskar fått lära sig om natur, allemansrätt och njutit av upplevelseaktiviteter med Friluftsfrämjandet. Vi behöver allemansrätten för att kunna utöva ett aktivt friluftsliv. Vid utflykter i större grupp är det självklart god sed att rådfråga med markägare vart det är lämpligt att t.ex. rasta med hänsyn till djurliv och växtliv.

– Ledaren blir en viktig garant för naturhänsyn och minimal störning. Att generellt ersätta markägare för utflykter i naturen är svårt att förena med dagens inriktning på ideell verksamhet till självkostnadspris, säger Bo Sköld, generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Läs mer om vår ledarutbildning och vårt Friluftsmiljöprogram:
Utbildning i allemansrätt

Friluftsfrämjandet har inkluderat utbildning i allemansrätt på våra utbildningar för ledare, vi informerar om allemansrätten på aktiviteter för medlemmar och barnen i Skogsmulle lär sig hur de ska värna om naturen. Vi vet att I Ur och Skurs pedagogik och barnverksamhetens upplevelsebaserade lärande genom lek och lärande med alla sinnen i naturen lägger en viktig grund och ger ett livslångt intresse för natur och skapar friskare barn. Vi tror att det absolut viktigaste vi gör är att ge framtida generationer en positiv känsla, förståelse och egenansvar för vår natur och miljö för en långsiktig hållbar utveckling.

Friluftsmiljöprogram
För Friluftsfrämjandet har miljöfrågorna varit viktiga långt innan klimatsmart blev på modet. Vi har sedan 1997 ett friluftsmiljöprogram, www.friluftsframjandet.se/guest/friluftsmiljo. Programmet ska tjäna som vårt verktyg för att påverka beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå så att friluftslivets positiva effekter kommer allt fler människor till del. Vi engagerar oss i remissärenden och frågor som rör vår arena naturen där allemansrätten är viktig att värna om.

För mer information:
Bo Sköld, generalsekreterare Friluftsfrämjandet, 070-398 44 43
Monica Johnson, kommunikation och pr, 070-820 44 64

Ämnen

  • Friskvård

FRILUFTSFRÄMJANDET
har guidat människor till stora och små äventyr i snart 120 år, ända sedan 1892. Vi älskar friluftsupplevelser och vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur genom våra aktiviteter. Vi vet att kroppen och själen måste få sitt för balans i livet. Hos oss är det tillåtet att både ha roligt och må bra.

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation med närmare 90 000 medlemmar, 6 regioner, cirka 360 lokalavdelningar och 207 I Ur och Skur förskolor och skolor i hela landet. Årligen arrangerar våra över 8 000 ledare och funktionärer tusentals friluftsaktiviteter för alla åldrar och friluftsintressen från Kiruna i norr till Malmö i söder. Friluftsfrämjandets utomhuspedagogiska barnverksamhet finns spritt till ett tiotal länder som till exempel Japan och Finland.

Friluftsfrämjandet erbjuder sina medlemmar ett smörgåsbord av olika friluftsaktiviteter. Några exempel på det är Skogsmulle, skidor, snowboard, fjällturer, klättring, mountainbike, paddling, stavgång och inte minst ett lärande för livet genom våra I Ur och Skur skolor.

På alla Friluftsfrämjandets aktiviteter finns det ledare med som guidar och gör turerna spännande, säkra och roliga. Våra ledare utbildas för att ge våra medlemmar härliga friluftsupplevelser, gemenskap för livet och kunskaper för att vilja fortsätta. Friluftsfrämjandet initierar och bevakar också forskning om friluftsliv och dess positiva effekter. Vi har utvecklat en upplevelsebaserad utomhuspedagogik för barn i skola och förskola. Vi verkar för att alla ska få chansen att uppleva naturen i närmiljön och i friluftsområden, därför bejakar och värnar vi starkt om vår unika allemansrätt.

Mer information om Friluftsfrämjandet finns på www.friluftsframjandet.se

Kontakter

Friluftsfrämjandets presskontakt

Presskontakt Kommunikation och press