Pressmeddelande -

Friluftslivet får miljonbelopp för att öka innanförskapet

Friluftsfrämjandet får ökat statsbidrag för ett friluftsliv för alla. Särskilt fokus kan nu läggas på barns möjlighet till rörelse och lärande i naturen – i skolan och på fritiden. Stödet gör det också möjligt att fortsätta arbetet med att ge människor som är nya i Sverige meningsfulla friluftsaktiviteter och genom det stärka hälsa och innanförskap.

Året runt anordnar Friluftsfrämjandets ideella ledare tusentals äventyr i naturen, där alla kan följa med, oavsett förkunskaper och utan krav på prestation. När statsbidraget fördelas för 2019 tilldelas Friluftsfrämjandet 3 250 000 kr i projektstöd för tre specifika insatser, utöver organisationsstödet.

Skogshjältarna – skolsatsning som ger pedagoger verktyg att flytta ut undervisning i naturen, öka barns rörelse och lärande, samt lägga grunden för att värna om naturen och en hälsosam livsstil livet ut.

Meningsfull väntan – friluftsaktiviteter för människor som nyligen kommit till Sverige, för minskat utanförskap och ökad hälsa.

Skogsmulle 2020 – utveckla metoder för att fler barn ska få en relation till sin närmiljö, öka kunskapen om den och känna rörelseglädje i naturen även i framtiden.

– Stillasittandet är en av våra största samhällsutmaningar, men i naturen sker rörelse och lärande av sig självt. Därför behöver vi visa vägen ut både på fritiden och i vardagen. Barn spenderar mycket tid i skolan, det är därför en självklar arena där vi kan stötta. Vi behöver också underlätta för dem som står långt ifrån friluftslivet, såsom de som är nya i Sverige, eller barn vars föräldrar inte har en egen relation till naturen. Vi är otroligt tacksamma att få specifika resurser för det framöver, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Friluftsfrämjandet tilldelas också 9,4 miljoner kronor i organisationsbidrag för att fortsätta bidra till folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv samt verka för en hållbar friluftsmiljö.

– Statsbidraget går direkt in vår verksamhets hjärta – rörelseglädje i naturen för alla. Friluftsfrämjandet når idag historiskt höga medlemsantal – vi upplever också att efterfrågan på trygga och nära friluftsupplevelser ökar. Nu kan vi utbilda ännu fler ledare och möta det behovet, oavsett om du upptäcker en friluftsaktivitet för första gången, är rutinerad utövare, bor på landsbygden eller i staden, har en hel vecka eller en eftermiddag, fortsätter Lars Lundström.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 54 %.

– Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000 tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

KONTAKT

Cajsa Rännar, tf pressansvarig Friluftsfrämjandet
070 306 25 28, cajsa.rannar@friluftsframjandet.se

Lars Lundström, generalsekreterare Friluftsfrämjandet
073 973 94 41, lars.lundstrom@friluftsframjandet.se

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv
070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Ämnen

  • Friluftsliv

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och hållbar friluftsmiljö. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka naturen under trygga former och kunna dela friluftslivet tillsammans med andra – helt utan prestationskrav. Friluftsfrämjandet finns också i förskolan och skolan genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna, men verkar framför allt ideellt genom våra ca 7000 ledare som tar ut både barn och vuxna ut på små som stora äventyr. Vi har aktiviteter för alla åldrar och årstider, runt om i hela landet. Läs mer på www.friluftsframjandet.se

Presskontakt

Friluftsfrämjandets presskontakt

Presskontakt Kommunikation och press