Pressmeddelande -

En bok om hälsa för ungdomar med utvidgad kopieringsrätt

Ge dig fler bra dagar - Tips till tonåringar om hälsa av Åsa-Helena Borkesand

Ge dig fler bra dagar är en bok om hur man tar hand om sig själv så att man, precis som titeln uttrycker, kan få fler bra dagar. Författarens förhoppning är att boken ska ge tonåringar lite grundläggande kunskap om hur man kan förbättra sitt välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt. Boken innehåller fakta, råd och tips om en rad olika områden som påverkar hälsan. Boken innehåller också kostförslag och recept. Det finns checklistor och formulär som kan skrivas ut ifrån bokens resurssida på Internet. I slutet av boken finns också information om vart man kan vända sig om man mår dåligt och känner behov av stöd och hjälp. Boken innehåller också länkar och litteraturtips för den som vill läsa vidare om något område. Boken lämpar sig såväl till enskilda som till högstadieskolor, gymnasieskolor, institutioner och behandlingshem. Boken får kopieras fritt för ickekommersiella ändamål.

Åsa-Helena Borkesand är fil. kand. i psykologi samt juridik och har en rad utbildningar inom medicin och socialt arbete. Åsa-Helena är även kognitiv terapeut, personlig tränare och kostrådgivare och hon delar sin tid mellan arbetet som kurator och kognitiv terapeut inom primärvården och arbetet som hälsokonsult, författare och kognitiv terapeut i det egna företaget Friskfaktorer.se.

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Friskfaktorer.se är ett hälsoföretag som drivs av Åsa-Helena Borkesand. Åsa-Helena har en gedigen utbildning inom hälsoområdet och är bl.a beteendevetare, basmedicinskt utbildad på KI, steg 1 utbildad kognitiv psykoterapeut, kostrådgivare med kognitiv inrikning, personlig tränare m.m. Företaget står för ett helhetstänkande och erbjuder kognitiv psykoterapi kostrådgivning, personlig träning samt föreläsning inom såväl psykisk som fysik hälsa.