Gå direkt till innehåll
Få vill att de egna barnen blir lokförare

Pressmeddelande -

Få vill att de egna barnen blir lokförare

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av de yrken som fanns att välja på står sig yrket som sjuksköterska starkast. Men en lika stor andel skulle inte rekommendera något av yrkena till sina barn eller någon närstående.

Lokförare fick lägst svarsandel tillsammans med socialarbetare och politiker.

Genomsnittslönen för en nyutexaminerad lärare har stigit på senare år och ligger nu uppemot 33 000 kronor i månaden. Ändå är det bara var sjätte förälder eller närstående som skulle rekommendera yrket.

- Med största sannolikhet spelar andra faktorer än lönen stor roll i vilka yrken vi önskar att våra barn och närstående väljer. Du är på arbetsplatsen många timmar av din vakna tid och hur den tiden upplevs spelar stor roll, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Bara nio procent av de tillfrågade i Axioms undersökning skulle rekommendera sitt barn, eller någon i den yngre generationen, att bli lokförare. För socialarbetare är motsvarande andel åtta procent. Sju procent skulle rekommendera sina barn eller någon i den yngre generationen att bli politiker. Och läraryrket skulle endast 16 procent rekommendera.

- För individen är utbildningens kvalitet viktig, oavsett vilket karriärspår man sedan väljer. Då behövs bra lärare. För både individens lust och för framtidens kompetensförsörjning är det alltså helt centralt att vi som samhälle löser lärarbristen, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Axiom Insight har på uppdrag av Friskolornas riksförbund ställt frågorna i trackern Axel.

Antal svar: Antal svar: 1056

Fältperiod: 16 – 28 mars 2023

Ämnen


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige