Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Friskolor är inga myndigheter - det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag”.

Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre fristående verksamheter kommer att drabbas mycket hårt av en administrativ pålaga som tar tid och resurser från huvuduppdraget; undervisningen, så innebär det ett brott mot proportionalitetsprincipen.

Utredningen bortser från skillnaderna mellan en kommunal huvudman och en fristående skola. En kommun är en myndighet och arbetar under offentlighetsprincipen utifrån kraven på allmänhetens rätt till konstitutionell kontroll.

En annan lösning än att införa handlingsoffentlighet i fristående skolor vore att ange i tex skollagen vilka dokument och uppgifter, utöver de som redan idag är offentliga, som bör vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Detta skulle vara betydligt mindre kostsamt och undviker de administrativa krav som en offentlighetsprincip innebär, samtidigt som det uppfyller det behov av insyn som uppenbarligen inte anses tillfredsställas idag.

Förbundet och medlemmarna är inte emot öppenhet, men däremot önskar vi inte införa ett dyrt administrativt system som tar tid och resurser från undervisningen. 

Läs mer här.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Ämnen

Taggar


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Presskontakt