Gå direkt till innehåll
Friskolorna: LO:s förslag riskerar drabba hundratusentals barn och ungdomar som går i friskolor

Pressmeddelande -

Friskolorna: LO:s förslag riskerar drabba hundratusentals barn och ungdomar som går i friskolor

LO föreslår i dag kraftiga begränsningar för företagande i välfärden.

– I dag går cirka 300 000 barn och ungdomar i fristående för-, grund- och gymnasieskolor. Om LO:s förslag blev verklighet skulle en stor andel av de barnen riskera att förlora sina utbildningsplatser, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund i en kommentar till dagens artikel på DN Debatt.

– Aktiebolagen, som LO vill hindra från att verka i välfärden, utgör i dag 70 procent av alla friskolor. De flesta av skolorna är små, och har bara kunnat starta genom att ägarna har lånat pengar, eller satsat sina egna besparingar.

– LO:s förslag att införa en regel om vinstbegränsning är helt orealistiskt, om de fortfarande menar att vi ska kunna behålla, och helst öka mångfalden i välfärden. Om man ser till hur litet intresset är för att driva bolag med begränsad vinstutdelning är det rimligt att anta att de flesta skolföretag vi har i dag aldrig hade kunnat starta om vi hade haft den typ av begränsningar som LO föreslår.

– Det är svårt att förstå varför LO underkänner alla de människors val som har lett till de senaste årens utveckling av mångfald i skolan. Alla de barn som går i en friskola gör det för att de har valt just den skolan, och vi vet att de allra flesta också är mycket nöjda med sitt val. När människor väljer skola gör de det utifrån pedagogiken och utbildningens kvalitet. Det borde också vara politikens fokus.

– I undersökning efter undersökning har friskolor bättre skolresultat, högre meritvärden, nöjdare elever, föräldrar och anställda, kort sagt: De håller en högre kvalitet än genomsnittet. Nyligen har det också visats att förekomsten av friskolor i en kommun höjer resultaten för alla elever, också i de kommunala skolorna, säger Cecilia Nykvist.

 

För kommentarer:

Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund
08-762 77 01

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör
08-762 78 04

 

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund
Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige