Gå direkt till innehåll
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Pressmeddelande -

​Friskolorna presterar bäst oavsett elevernas bakgrund

Bland de grundskolor som presterar allra bäst är 33 friskolor och 19 kommunala. Det visar Skolverkets uppgifter om skolors viktade meritvärde (SALSA) som Friskolornas riksförbund sammanställt i en ny rapport.

Friskolor dominerar i toppen alla de sex senaste läsåren som analyserats.

- Det är ingen slump att de bästa skolorna ofta är friskolor. Friskolor kännetecknas oftare än kommunala skolor av långsiktigt ledarskap med en tydlig idé, en platt organisation, ett systematiskt kvalitetsarbete och direkta beslutsvägar. Och till skillnad från kommunala skolor så måste friskolor förtjäna sina elever och väljas av föräldrarna. Då måste de vara bra, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

I rapporten finns också de mest underpresterande skolorna. Det är 13 friskolor i botten och 40 kommunala. Få skolor ligger kvar i botten flera år i rad.

Rättvisa skoljämförelser

Med SALSA räknas ett förväntat resultat fram med hänsyn tagen till föräldrarnas utbildning, könsfördelningen och andel nyinvandrade elever på skolan. Genom en jämförelse av det förväntade och det faktiska meritvärdet framträder en bild av skolans prestation.

Det är ingen exakt vetenskap, men en möjlighet till mer rättvisa skoljämförelser, något Friskolornas riksförbund länge efterlyst.

- Vi hade gärna sett att jämförelsen utvecklades. Helst mot så kallad progressionsmätning som visar vilka framsteg eleven har gjort tack vare skolan, till skillnad från dagens betyg som visar vad eleven kan vid ett specifikt tillfälle, säger Ulla Hamilton.

Resultaten i korthet

Skolor i topp läsåret 2015/16 (året innan i parentes)

Friskolor: 33 (36)

Kommunala: 19 (15)

Skolor i botten läsåret 2015/16 (året innan i parentes)

Friskolor: 13 (18)

Kommunala: 40 (36)

De mest överpresterande skolorna

Futuraskolan i Stockholm (fristående)

International Academy Hägersten i Stockholm (fristående)

Vittra Frösunda i Solna (fristående)

Malmö International School i Malmö (kommunal)

Länkar:

Ladda ner rapporten här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige