Gå direkt till innehåll
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Pressmeddelande -

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

I dag har regeringens skolpengsutredning presenterats. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men understryker att friskolornas elever måste behandlas rättvist när skolpeng fördelas.

Utbildningsdepartementet har under fredagen tillkännagivit direktiven för den utredning som ska titta närmare på skolpengssystemet. Friskolornas riksförbund ser positivt på flera av direktiven.

– Det är viktigt med en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader. Nyligen släppte vi rapporten
Är friskolorna överkompenserade?, som svart på vitt visar att 30 av 32 granskade kommuner, i strid med lagen, undantar avsevärda ekonomiska resurser innan de beräknar skolpengen. Det drabbar friskolornas elever.

– Dessutom visar vår rapport att transparensen är mycket bristfällig i samtliga dessa kommuner. Det är bra att skolpengsutredningen nu ska gå till botten med dessa problem, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” visar att friskolornas elever i genomsnitt får 17 000 kronor per elev och år mindre i skolpeng. Av dessa pengar går 11 000 kronor inte att förklara med att kommunerna har ett bredare uppdrag, där bland annat ansvaret att kunna placera alla barn i skola ingår.

– Kommunerna undanhåller pengar för de elever som gjort ett aktivt skolval. Det är bra att utredningen ska överväga sanktioner mot de kommuner som inte satsar tillräckligt mycket enligt den nationellt bindande skolpengsnormen. Samtidigt lämnar regeringen dörren öppen för kommuner att satsa mindre på friskoleelevernas utbildning, säger Ulla Hamilton.

Trots att utredningsdirektiven talar om vikten av likvärdighet ingår där också möjligheten för kommuner att tilldela sina egna skolor mer pengar än friskolor.

– Det är inte likvärdigt. Vill en kommun satsa på skolan ska de göra det för alla elever. Med det här direktivet skulle eleverna som går i friskolor kunna gå miste om sådana satsningar, säger Ulla Hamilton.

Friskolornas riksförbund ställer sig positivt till andra delar i utredningsdirektiven.

– Det är mycket glädjande att utredningen ska se över tilläggsbeloppen och situationen för resursskolor som tar emot elever med särskilda behov. De eleverna är i dag utsatta för stora orättvisor. Det är också utmärkt att systemet för ersättning för mervärdesskatt ska ses över, säger Ulla Hamilton.

För upplysningar:
Ylva Skoogberg, presskontakt
072-222 78 04
ylva.skoogberg@friskola.se

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige