Gå direkt till innehåll
Friskolornas riksförbund välkomnar PISA-resultaten

Pressmeddelande -

Friskolornas riksförbund välkomnar PISA-resultaten

Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det är fortfarande ett problem att nästan var 5:e elev inte har ett godkänt resultat. Vi har dessutom en utmaning i elever med utländsk bakgrund.

-Det finns också, vilket vi vet sedan tidigare, stora skillnader mellan skolor. Svensk skola måste bli bättre att lära av de framgångsrika. Det gäller både fristående- och kommunala skolor. Då kan alla elevers resultat lyftas än mer, menar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

-Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson avslutade pressträffen med att lyfta fem viktiga faktorer för framgångsrika skolor. Han talade om betydelsen av ledarskap, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Han betonade undervisningens betydelse och sist men inte minst betydelsen av höga förväntningar på alla elever oavsett deras bakgrund. Att de här faktorerna är viktiga är sedan tidigare bevisat i forskningen och det mesta av detta kan skolhuvudmannen påverka. Det handlar om vad som händer innanför skolans väggar, säger Ulla Hamilton.

-Men den enorma brist på lärare, och en ökande brist på rektorer, som finns hotar förbättringsarbetet. Att ta tag i den frågan är en av statens viktigaste uppgifter. Höjda kunskapsresultat förutsätter duktiga lärare i klassrummet, framhäver Ulla Hamilton

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se

Ämnen


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Presskontakt