Gå direkt till innehåll
Julia Cederstrand (C), kommunalråd i Gävle kommun och Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund
Julia Cederstrand (C), kommunalråd i Gävle kommun och Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Pressmeddelande -

Gävle bäst i klassen på rättvis skolpeng

I en ny rapport – ”Är friskolorna överkompenserade?” – har Mikaela Valtersson, på uppdrag av Friskolornas riksförbund, undersökt hur 32 kommuner beräknar skolpengen. Gävle faller bäst ut. Här är skolpengen rättvis för alla elever.

Av 32 undersökta kommuner runt om i landet är det bara 2 som följer lagen om likvärdighet och transparens när de beräknar skolpengen. Det visar en ny rapport från Friskolornas riksförbund, där Mikaela Valtersson, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och tidigare ordförande i Friskolornas riksförbund, under närmare åtta månader granskat kommunernas budgettabeller, statistik och skolpengsbeslut samt intervjuat kommunala tjänstemän.

Resultatet gläder Gävles kommunalråd Julia Cederstrand(C):

– Gävle är bäst i klassen. Elever får samma förutsättningar oavsett skolval, säger Julia Cederstrand, kommunalråd för Centerpartiet.

I övriga 30 kommuner är det stora skillnader i skolpeng för friskolornas elever och de elever som går i kommunala skolor. I genomsnitt rör det sig om nästan 17 000 kronor per elev och år. Av dessa pengar kvarstår 11 000 kronor per elev och år när vi justerat för elevernas socioekonomiska sammansättning och kommunernas bredare uppdrag, som bland annat omfattar kommunens ansvar för att kunna placera alla elever i skola. De 11 000 kronorna går till tung kommunal byråkrati och kommer alltså inte eleverna i kommunala skolor till godo.

– Det är glädjande att det finns kommuner som Gävle som följer lagstiftningen och behandlar alla elever lika, även om Gävle kan bli bättre på att redovisa hur man beräknar skolpengen. Det är däremot ett stort bekymmer att de allra flesta kommuner håller sig med orättvisa skolpengssystem där föräldrar, elever och andra medborgare inte ens kan följa hur man räknat, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Gävle är en av två kommuner (Helsingborg är den andra) som ger i princip lika resurser till elever oavsett val av skola. Gävles skolkostnad (116 300 kronor per elev och år) är på medelnivå i denna studie, men under riksgenomsnittet. Kommunens skolpeng innan strukturbidrag är hög (100 601 kr/ elev), alltså en initial differens på cirka 15 000 kronor. Efter hänsyn tagen till statsbidrag och elevsammansättning är differensen i princip undanröjd.

– Rapporten är en viktig del för att belysa hur vi skapar likvärdiga förutsättningar för våra barn och unga. Vi behöver ha ett jämlikt skolpengssystem där en elev inte missgynnas, och det är inte alltid helt enkelt att få till men det glädjer mig att Gävles arbetssätt ger ökad jämlikhet. Jag hoppas rapporten kan bidra till att skifta fokus i debatten, till att säkerställa god kvalitet och likvärdiga förutsättningar för våra elever, oavsett skolform, säger Julia Cederstrand (C), kommunalråd i Gävle kommun.

Läs hela rapporten här.

För mer information och vid intervjuförfrågningar vänligen kontakta
Ylva Skoogberg, pressansvarig på Friskolornas riksförbund 0722-227804 ylva.skoogberg@friskola.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige