Gå direkt till innehåll
Ulla Hamilton är vd på Friskolornas riksförbund.
Ulla Hamilton är vd på Friskolornas riksförbund.

Pressmeddelande -

Göteborg sämst i klassen på gymnasiebehörighet

Med 20 grundskolor där över 30 procent av eleverna inte når behörighet till gymnasiet sticker Göteborg ut. Det är en av få kommuner där andelen icke-behöriga ökar. Tisdagen den 6 februari deltar Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, i ett panelsamtal i Göteborg för att presentera en ny rapport om det ökande antal elever som inte kommer vidare till gymnasiet i rikets andra stad.

I alldeles för många skolor runt om i landet når inte tillräckligt många elever behörighet till gymnasiet efter grundskolans årskurs nio. Men i riket som helhet går siffrorna ändå åt rätt håll, om än i blygsam takt. Andelen som inte når gymnasiebehörighet stannar för hela landet i år på 14,8 procent jämfört med fjolårets 15 procent.

I Göteborg går utvecklingen däremot åt fel håll. Här ökar antalet grundskolor där över 30 procent av eleverna inte nått gymnasiebehörighet från 15 år 2022 till 20 år 2023.

- Göteborg sticker ut bland svenska skolkommuner. Det är en väldigt hög och ökande andel elever som inte når behörighet till gymnasiet i Göteborg. Med tanke på att fullgången gymnasieutbildning är en viktig biljett till vidare studier och yrkesliv är siffrorna bedrövande, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Tisdagen den 6 februari deltar Ulla Hamilton på ett seminarium arrangerat av Moderaterna i Göteborg för att presentera en ny rapport om gymnasiebehörigheten i Göteborg. Där visar en jämförelse med Stockholm tydligt att Göteborg ligger illa till.

- Vi har jämfört de två största städerna i landet. I Göteborg ökade antalet skolor där över 30 procent av eleverna inte når gymnasiebehörighet från 15 till 20 på ett år. Också i Stockholm blev problemskolorna fler, men där ökade antalet från blott 4 till 7. Det pekar på att det finns ett större problem i Göteborg. Att så många skolor inte klarar av att ge sina elever en inträdesbiljett till vuxenlivet är ett svek mot de elever som behöver skolan mest, säger Ulla Hamilton.

- Det finns flera skolor i Göteborg där över 50 procent av eleverna inte går vidare till gymnasiet. Det är oacceptabelt, fortsätter Ulla Hamilton.

Kommunala grundskolor är generellt sett sämre på att slussa vidare elever till gymnasieskolan än friskolor. Detta trots att den så kallade betygsinflationen, enligt Skolverkets statistik, är mindre på fristående grundskolor.

- Göteborg har 22 skolor med 100 procent behöriga elever till gymnasiet. Av dem är 19 friskolor och 3 kommunala, visar vår rapport. Det verkar som att de kommunala grundskolorna har en del att lära av Göteborgs friskolor, avslutar Ulla Hamilton.

Klockan 12-13, tisdagen den 6 februari, deltar Ulla Hamilton i Moderaternas hearing om gymnasiebehörighet i Sjöfartssalen i Rådhuset vid Gustav Adolfs torg i Göteborg. Anmälan kan göras direkt på plats i rådhusreceptionen till Stefan Kraft, kommunikations- och presschef på Moderaterna.

Friskolornas riksförbunds rapport "Gymnasiebehörighet i Göteborg 2023" går att läsa här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige