Gå direkt till innehåll
"Kontrollmekanismerna fungerar"

Pressmeddelande -

"Kontrollmekanismerna fungerar"

- Alla som har tillstånd att bedriva skolverksamhet har fått ett stort förtroende från elever, vårdnadshavare och samhället. Att Skolinspektionen nu beslutat att stänga Thorengruppen ABs Thoren Business School i Solna samt att återkalla tillståndet för Thoren Innovation School AB att driva el- och energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö 2 visar att skolhuvudmannen inte levt upp till detta förtroende. Det visar också att kontrollmekanismerna i systemet fungerar. Det ska inte finnas utrymme för skolor som inte möter kvalitetskraven, säger Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund.

- Att stänga skolor drabbar framför allt alla de elever som nu inte vet hur hösten kommer att bli. Här behöver alla skolor med samma program som Skolinspektionen nu stänger hjälpas åt så att eleverna snabbt får möjlighet att göra ett nytt val av gymnasieskola. Jag är övertygad om att fristående skolor är beredda att hjälpa till för att erbjuda de berörda eleverna skolplatser. Skolhuvudmännen och myndigheterna måste samverka för att snarast minska effekterna för eleverna när skolor stängs, säger Ulla Hamilton.

Skolinspektionen har sedan 2022 större möjlighet att stänga skolor.

Enligt ett beslut i Riksdagen från 1 juli 2022 har Skolinspektionen större möjligheter att stänga skolor. Beslutet syftade till att effektivisera tillsynen och göra möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så lika som möjligt.

Skolinspektionen kan nu förbjuda både en fristående huvudman och en kommun att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande om brister inte har åtgärdats och missförhållandena är allvarliga.

För frågor och kommentarer: kontakta Ulla Hamilton på 072-529 27 70 eller på ulla.hamilton@friskola.se

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige