Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nej till ofärdig riksprislista för friskolorna

Gamla uppgifter och brist på lika villkor. Det gör att Friskolornas riksförbund anser att Skolverkets förslag till ny riksprislista är ofärdigt och säger nej till förslaget.

– Det finns flera saker som måste åtgärdas, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund säger nej till Skolverkets förslag till ny riksprislista för fristående gymnasieskolor. Förslaget är ofärdigt och därför bör riksprislistan för 2009 fortsätta att gälla.

Det är inte speciellt ovanligt att kommunernas resurser till skolan förändras under budgetåret. Ändå innehåller Skolverkets förslag inget om hur beloppen i riksprislistan ska stämmas av mot sådana förändringar. Det är ett fortsatt klart avsteg från principen om lika villkor för fristående och kommunala skolor.

Dessutom har Skolverket använt gamla uppgifter trots att regeringen har beslutat om nya bestämmelser. De nya bestämmelserna säger att skolledande personal ska ses som en undervisningskostnad och inte en administrativ kostnad, vilket många kommuner gjort. Förslaget följer alltså inte förordningen och leder till en felaktig resursfördelning.

– Det finns flera saker i det här förslaget som måste åtgärdas för att förslaget ska följa gällande lag och förordning och för att det ska kunna leva upp till principen om lika villkor, säger
Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

En ny riksprislista är tänkt att gälla från och med juli i år.

 

Kontakt:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Susanne Johansson Hedström
förbundsekonom
08-762 78 01

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 850 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund
Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige