Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolinspektionens etableringskontroll – en bra egenkontroll för friskolorna!

Skolinspektionen ska börja med etableringskontroll av alla nya friskolor. Det är bra tycker Friskolornas riksförbund, men det är viktigt att bedömningarna utgår ifrån att det handlar om en uppstartsfas.

Skolinspektionen har idag meddelat att alla nya tillstånd att starta friskola kommer att innehålla ett besked om en senare etableringskontroll. Kontrollen kommer att äga rum i slutet på våren före planerad skolstart och avse ett antal specificerade förutsättningar.

- Vi har diskuterat med Skolinspektionen kring formerna för hur en sådan här kontroll lämpligast skulle genomföras och tycker det färdiga resultatet är bra. De utpekade förutsättningarna gäller områden som är centrala för en bra start av en skola och det är självklart viktigt att huvudmannen har kontroll på dem, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

I diskussionerna med Skolinspektionen har förbundet också framhållit att bedömningar vid kontrollen måste utgå ifrån att det är processer i en uppstartsfas som granskas och att det därför krävs en flexibilitet i kraven.

Det är viktigt att en avvägning görs så att skolor som inte kan erbjuda eleven den utbildning den har rätt till stoppas, men att formalia däremot inte hindrar skolor som kommer att kunna erbjuda en god utbildning.

- Det är till exempel helt orimligt att kanske redan tre månader före planerad skolstart alltid kräva att huvudmannen kan visa upp ett påskrivet hyreskontrakt för lokaler. Däremot är det i högsta grad rimligt att det finns en tydligt pågående process som kommer att leda till det i god tid, säger Carl-Gustaf Stawström.

 

För mer information:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Presskontakt