Gå direkt till innehåll
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Pressmeddelande -

Uttalande med anledning av uppgifter om allvarliga brister i Thoréngruppen

- Att få lov att bedriva utbildning är ett förtroende från både elever, föräldrar och allmänheten. Bristerna som framkommer i Skolinspektionens granskning av Thoréngruppen är allvarliga och skadar förtroendet för Thoréngruppen och riskerar skada förtroendet för friskolor brett. Thoréngruppen behöver både skyndsamt åtgärda bristerna och svara på frågor om detta, säger Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund.

- Utöver dialogen med Skolinspektionen har alla medlemmar i Friskolornas riksförbund en skyldighet att vid varje tid efterleva anvisningar av Skolinspektionen. Friskolor sköts och ska skötas etiskt, professionellt och långsiktigt vilket gör det särskilt viktigt att reagera och agera när det finns skäl att tro att inte det efterlevs, säger Ulla Hamilton.

För frågor och kommentarer: kontakta Ulla Hamilton på 072-529 27 70 eller på ulla.hamilton@friskola.se

Ämnen


Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Kontakter

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund

Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige