Nyhet -

Ny undersökning från Frivision

Idag den 4 juli 2011 presenteras Frivisionsbarometern #2 från Frivision. Undersökningen omfattar samtliga nyregistrerade aktiebolag under januari–juni 2011. I beräkningen av antalet företag utan revisor är så kallade lagerbolag undantagna från underlaget. Totalt antal nyregistrerade aktiebolag uppgick till 20 349 stycken, varav 2 463 stycken lagerbolag. Andelen bolag som inte har utsett en revisor var 69 procent. Nyregistrerade aktiebolag januari–juni 2011 (exklusive lagerbolag) Utan revisor 12 273 69 % Med revisor 5 613 31 % Lagerbolag 2 463 – Summa 20 349 100 % Not: Tidsintervallet avser när ett bolag registrerades hos Bolagsverket och skiljer sig därför från annan statistik där så kallade lagerbolag registreras i samband med ombildning till rörelsedrivande bolag. Jämfört med föregående kvartals undersökning framgår det en tendens andelen aktiebolag med revisor ökar i samband med att lagerbolag ombildas och räknas in statistiken. Justerat för denna effekt sjönk andelen aktiebolag utan revisor som registrerades första kvartalet 2011 från 73 procent till 66 procent.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • aktiebolag
  • nyföretagande
  • nystartade företag
  • revisionsplikt
  • redovisning
  • entreprenörskap

Kontakter

Tobias Ryberg

Presskontakt Grundare och VD 0771-167167