Pressmeddelande -

Allt fler företag outsourcar sina datacenter

Fler och fler företag väljer att outsourca sina datacenter. De senaste åren har colocationsbranschen haft en tillväxt på över 35 procent per år - och förutspås att fortsätta växa med minst samma hastighet.

Colocationsbranschen, det vill säga när företag placerar sin IT-infrastruktur hos ett externt datacenter, är en mycket het marknad över hela Europa, speciellt med de ekonomiska förhållanden som råder nu då företag drar sig för att investera kapital. Närmare bestämt planerar vart tredje företag att outsourca till externa datacenter-leverantörer de närmaste åren istället för att investera i egna mycket kapitalintensiva datahallar, enligt en IDC-rapport.

Interxion, som är en ledande aktör i den europeiska colocationsbranschen, har under den senaste tiden upplevt en markant ökning på efterfrågan av colocationstjänster.

- Förra året steg vår totala omsättning med över 35 procent och våra halvårssiffror för 2008 visar på en ännu större ökning. I Danmark ökade omsättningen 2007 med så mycket som hela 55 procent, säger Peder Bank, vd för Interxion i Sverige och Danmark.

Han förklarar trycket på colocationstjänster med att det är ett effektivt sätt att minska ett företags investeringskostnader, som i samband med byggandet och utvecklandet av datacenter brukar vara betydande. Samtidigt ger det IT-chefer bättre kontroll på IT-kostnaderna eftersom de kan anpassa datacenterytan och kapaciteten för kyla och ström efter sina behov.

- Genom att ett företag outsourcar kan det få ett datacenter som passar exakt med det aktuella behovet vare sig det gäller yta, kapacitet eller säkerhet. Annars måste man antingen bygga ett nytt datacenter som är för stort i starten - eller tränga ihop servrarna på en för liten yta utan tillräcklig kapacitet, med dålig kylning och dataavbrott som följd, säger Peder Bank.

I samband med den ökande efterfrågan upplever Interxion att nya kundgrupper också intresserar sig för colocation. Historiskt sett har det varit teleoperatörer, hostingföretag, ISP:er och systemintegratörer som har varit de största kundgrupperna, men nu letar sig även större företag och koncerner fram till colocationsföretagen.

- Det har varit intressant att se utvecklingen i kundgruppen, från "hardcore" IT-företag till "vanliga" verksamheter. Men i dagens samhälle som är så beroende av fungerande IT är det inte konstigt att fler och fler företag ställer högre krav på en säker och stabil IT-miljö, säger Peder Bank.

Om Interxion
Interxion är en av Europas ledande leverantörer av operatörsneutrala datacenter. Med huvudkontor i Schiphol-Rijk, Nederländerna, ger Interxion service till sina kunder från 23 operatörsneutrala datacenter belägna i 13 städer fördelade på 11 europeiska länder. Interxion hjälper Internetleverantörer och operatörsbaserade företag, såväl som hostingverksamheter och storföretag som efterfrågar en professionellt skött och hårt kontrollerad fysisk miljö varifrån de kan driva affärskritiska applikationer och IT-system. Interxions operatörsneutrala datacenter erbjuder kostnadseffektiv och snabb tillgång till flera lokala och globala nätverkskommunikatörer. Läs mer på www.interxion.se

Mer information
Interxion
Peder Bank, vd för Interxion Sverige
Tel: +46 (0) 8 594640 50 eller + 45 44 82 23 00
E-post: pederb@interxion.com

Ämnen

  • Ekonomi