Pressmeddelande -

Konkurrerar eller kompletterar privat och offentlig vård- och omsorg varandra?

I allt större omfattning drivs dagens vård- och omsorg av privata aktörer, där beställarna är kommunen och landstinget. Det offentliga har på så sätt en dubbel roll som både beställare och utförare. Vad innebär den relationen och vad ställer det för krav på privata utförare? Under politikerveckan i Visby belyser Göran Fredriksson, VD Frösunda och ordförande Vårdföretagarna och PULSS, frågan. Han visar också på vinsten med konkurrensneutralitet för att skapa kvalitet inom omsorgen.

Det måste vara tydligt hur spelplanen och villkoren ser ut för både offentlig- och privat utförd vård- och omsorg. Lika villkor ger tydlighet och gör det lättare att utvärdera såväl kvalitet som resultat. Alla medborgare ska också kunna välja mellan de alternativ som finns, men för att valfrihet ska vara möjlig måste det finns ett urval.

-  Jag vill arbeta för att villkoren för privata vårdföretag ska bli konkurrensneutrala i förhållande till den offentligt drivna vården och omsorgen. Kvaliteten ska avgöra vem som får utföra tjänsten. Genom ett stort utbud av utförare såväl privata som kommunala alternativ, kan vi erbjuda brukarna möjlighet att välja insatser som motsvarar deras egna behov. En förutsättning för en mångfald av utförare och som ger större valfrihet för kunden, är att spelplanen ser lika ut för alla utförare. På så sätt premierar man kvalitet och sätter kundens behov och önskemål i fokus. Det och mycket mer kommer jag att diskutera på seminariet, säger Göran Fredriksson, ordförande för Vårdföretagarna och PULSS och VD för Frösunda.

Ny styrelseordförande i Vårdföretagarna
Under våren 2011 valdes Göran Fredriksson till ny styrelseordförande för Vårdföretagarna/Almega en arbetsgivar- och intresseorganisation som har över 68 000 anställda inom privat vård och omsorg.

"Konkurrerar eller kompletterar privat och offentlig vård- och omsorg varandra?”
Besök seminariet torsdag 7 juli kl. 13.00-13.45 i Högskolan Sal E  30

Vill du veta mer kontakta gärna:
Göran Fredriksson, VD Frösunda, 08-505 23 525, goran.fredriksson@frosunda.se
Anna Burlage Sjöberg, Kommunikatör Frösunda, 08-505 23 506, anna.sjoberg@frosunda.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vård- och omsorg
  • konkurrensneutralitet
  • privat vård
  • göran fredriksson

Frösunda arbetar för att ge personer med funktionsnedsättningar och demenssjukdomar ett bättre liv – högsta livskvalitet. Vi är 6 000 medarbetare över hela Sverige som stödjer personer med funktionsnedsättning i sitt hem, på sitt arbete, i skolan och på fritiden. Vi erbjuder även äldreomsorg riktad till personer med demenssjukdomar. Det gör oss till den ledande privata aktören i Sverige. 

Kontakter

Torbjörn Carlbom

Presskontakt Kommunikationschef 010-130 37 72