Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Fryshuset Sessions - Så engagerar vi unga tjejer som andra inte når 🌟

Välkommen till ett digitalt seminarium med efterföljande diskussion, fredagen den 27 maj klockan 12.00–13.30.

Forskningen är tydlig om värdet i meningsfulla fritidsaktiviteter för unga. Strukturerade fritidsaktiviteter under aktivt och medvetet ledarskap fungerar som en effektiv skyddsfaktor och stärker och berikar unga med viktiga sociala förmågor. Vidare vet vi att träning och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Det är därför ett problem att rapporter och forskning återkommande visar att många unga tjejer inte deltar i idrottsaktiviteter i samma utsträckning som killar och att de i lägre utsträckning är nöjda med sin fritid än killar.

Fryshuset har en lång tradition av att utveckla och utforma verksamhet och aktiviteter för att nå unga som andra inte når. Under det här seminariet kommer två av våra verksamheter berätta om hur de arbetar med att nå och engagera unga tjejer. Frysbox kombinerar kampsport med dialog och skapar på så sätt ett forum där unga får möjlighet till både fysisk som social utveckling som stärker självkänsla och självförtroende. Skate Nation är en skate-baserad integrationsverksamhet som skapar bryggor mellan nyanlända unga och det svenska samhället.

Läs mer och anmäl dig 👇

Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen.

#fryshuset #fryshusetsessions #unga #postkodeffekten

Fryshuset Sessions - Så engagerar vi unga tjejer som andra inte når 🌟 Välkommen till ett digitalt seminarium med efterföljande diskussion, fredagen den 27 maj klockan 12.00–13.30. Forskningen är tydlig om värdet i meningsfulla fritidsaktiviteter för unga. Strukturerade fritidsaktiviteter under aktivt och medvetet ledarskap fungerar som en effektiv skyddsfaktor och stärker och berikar unga med viktiga sociala förmågor. Vidare vet vi att träning och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Det är därför ett problem att rapporter och forskning återkommande visar att många unga tjejer inte deltar i idrottsaktiviteter i samma utsträckning som killar och att de i lägre utsträckning är nöjda med sin fritid än killar. Fryshuset har en lång tradition av att utveckla och utforma verksamhet och aktiviteter för att nå unga som andra inte når. Under det här seminariet kommer två av våra verksamheter berätta om hur de arbetar med att nå och engagera unga tjejer. Frysbox kombinerar kampsport med dialog och skapar på så sätt ett forum där unga får möjlighet till både fysisk som social utveckling som stärker självkänsla och självförtroende. Skate Nation är en skate-baserad integrationsverksamhet som skapar bryggor mellan nyanlända unga och det svenska samhället. Läs mer och anmäl dig 👇 Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen. #fryshuset #fryshusetsessions #unga #postkodeffekten

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm