Pressmeddelande -

Udda IT-företag växer i lågkonjunktur

FS Data fortsätter växa trots lågkonjunktur och omsätter 2009 för första gången ensamt över 30 miljoner SEK, totalt i Sverige omsätter FS Data med systerbolag nästan 40 miljoner SEK 2009 och vinsten ökar med ytterligare en miljon kr jämfört med året innan. Negativt är dock att tyvärr kundförluster också ökar kraftigt även om det i sammanhanget är relativt obetydliga belopp.

Även bolagets systerbolag i Norge, ISPHuset Nordic A/S, ökar sin omsättning under 2009 till ca 10 milj SEK. För andra året i rad ger ISPHuset också ett positivt resultat.

Tillsammans gör detta att bolagen inom koncernen är bland de största webhostingföretagen i Norden och ambitionen är att fortsätta växa, både genom organisk tillväxt och förvärv.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

F S Data är ett av Sveriges största webbhotell och hanterar ca 20 000 aktiva webbplatser. Företaget startades 1997 och är idag ett av Nordens största webbhotell och driftsbolag. Mer information om F S Data finns på www.fsdata.se.