Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

19 ombyggda återvinningsstationer i Borås

Utbytet av de gamla så kallade ”Göteborgs-stationerna” i Borås kommun, mot ombyggda och mer funktionella, fortsätter med gott resultat. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har nu bytt ut omkring hälften av de 19 återvinningsstationerna. Vi har fått positiva reaktioner om stationernas utseende och att det är lättare att sortera. Även nedskräpningen av stationerna har minskat. 

Utbytet är ett led i FTI:s nationella moderniseringsarbete av behållare på återvinningsstationerna. Det gäller dem som i den inventering som gjordes 2011 bedömts i behov av byte. Utbytet kommer att underlätta invånarnas önskan att källsortera, liksom att öka FTI:s möjligheter att tillgodose producenternas vilja att materialåtervinna förpack-ningarna efter att deras kunder använt dem.

 - Vi är glada för ett gott samarbete med kommunen som resulterat i bygglov och att vi nu kan genomföra den förestående ombyggnaden. Vi hoppas på att det ska få snabb genomslagskraft på stationerna och mer nöjda kommuninvånare, säger Magnus Örnborg.

 Återvinningsstationerna kommer att utrustas med så kallade krantömmande behållare med enhetligt utseende. I en första etapp byts behållarna,  i nästa steg ska skyltar och behovet av eventuell inhägnad ses över.

 - För våra entreprenörer som tömmer och städar stationerna innebär bytet att vi lämnar ett krångligt system med kärl som skräpar ner i omgivningen och innebär mycket tunga lyft för förarna, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

 Förutom närhet och tillgänglighet ska även de nya behållarna bidra till en bättre städning bland annat genom att de har bra förutsättningar att göra närmiljön renare, är lättare att hålla rent och att de också är säkra och snygga.

Hur ofta än städningen sker är FTI helt beroende av att dem som vill göra gott för miljön genom att källsortera även tänker på närmiljön. Förpackningar och tidningar ska läggas i behållare för att inte blåsa kring och in på angränsande fastigheter. Stationen är endast till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

- Arbetet med utbytet, som utförs av FTI:s entreprenör Borås Energi & Miljö, kan skapa problem för den som vill källsortera. Vi vädjar till alla invånare om att under tiden visa hänsyn och söka upp en alternativ återvinningsstation om den vanliga är stängd, avslutar Magnus Örnborg.

För ytterligare information:
Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74
magnus.ornborg@ftiab.se

Ämnen

Taggar


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material