Pressmeddelande -

2,5 miljoner ton förpackningar till återvinning de senaste fem åren - ökning med 15 procent

De senaste åren visar på en stark återvinningstrend i Sverige. Insamlingen av förpackningar har ökat med 15 procent sedan 2018. Bland annat har hushållen blivit allt bättre på att sortera ut sina plastförpackningar. Den totala mängden insamlade plastförpackningar under de senaste fem åren motsvarar 1,5 varv runt jorden med uppradade diskmedelsflaskor, enligt nya siffror från Förpackningsinsamlingen (FTI).

Förra året lämnades hela 530 000 ton förpackningar in till återvinning i FTI:s insamlingssystem, vilket motsvarar 50,4 kilo per invånare. Mellan åren 2018 och 2022 har insamlingen ökat med närmare 15 procent. Sammanlagt har 2,5 miljoner ton förpackningar av papper, plast, metall och glas lämnats till återvinning via FTI:s återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling under de senaste fem åren.

Det materialslag där insamlingen ökat mest under perioden är pappersförpackningar, som har ökat med 28 procent. Även för plastförpackningar har insamlingen ökat markant med 22 procent. Andelen metall- och glasförpackningar ökat med sex respektive fyra procent.

- Det är fantastiskt att så många hushåll källsorterar sina förpackningar, det är en förutsättning för att de ska kunna återvinnas. Extra glädjande är det att insamlingen av plastförpackningar har ökat så mycket. Vi är bra på att återvinna i Sverige men vi kan bli ännu bättre. Vi ser att vi nu är tillbaka på mer normala insamlingsnivåer jämfört med rekordnivåerna som uppmättes under pandemiåren. Även om nivåerna är höga hamnar alltför många förpackningar fortfarande i soppåsen. Att sortera ut sina förpackningar till återvinning är något som alla kan göra för att bidra till en mer hållbar värld, säger Mikael Edenqvist, chef regioner på FTI.

I syfte att öka insamlingen och återvinningen av förpackningar ännu mer har regeringen beslutat om en ny förordning för producentansvar för förpackningar. Den innebär bland annat att insamlingsansvaret går över till kommunerna den 1 januari 2024, och att fastighetsnära insamling ska vara införd för alla hushåll senast 2027.

- Vi är glada att se den här positiva trenden, som visar att källsorteringen har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Här har vårt rikstäckande insamlingssystem med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling fyllt en viktig samhällsfunktion. Genom att göra insamling av hushållens förpackningar tillgänglig för alla, har fler förpackningar kunnat återvinnas. Nu arbetar vi för en smidig övergång till kommunerna genom att dela med oss av vår erfarenhet och expertis på området. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling mot ett mer cirkulärt samhälle, säger Mikael Edenqvist.

FTI:s insamlingsstatistik - översikt

Förpackningar av (kg per invånare)

GLAS

PAPPER

PLAST

METALL

TOTALT

2022

22,2

17,5

9,0

1,7

50,4

2018

21,8

14,1

7,6

1,7

45,2

2013

19,5

12,4

5,3

1,6

38,8

---


För mer insamlingsstatistik och resultat per kommun, besök: https://fti.se/om-fti/statistik#insamlingsstatistik

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Edenqvist, chef regioner Förpackningsinsamlingen, mikael.edenqvist@ftiab.se

Information om insamlingsstatistiken:
Insamlingsstatistiken baseras på inrapporterade mängder förpackningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s cirka 5000 återvinningsstationer eller från de ca två miljoner hushåll med fastighetsnära insamling, där förpackningarna samlas in av FTI. De förpackningar FTI samlar in tas om hand och återvinns av våra ägare i materialbolagen för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas till nya förpackningar eller produkter.

På FTI:s webbsida, fti.se, redovisas uppgifter om mängden förpackningar som tömningsentreprenörerna har rapporterat in i varje kommun, fördelat på antal invånare i kommunen. Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Statistiken är inte jämförbar mellan kommuner, bland annat med anledning av att:

 • Boende i en kommun kan lämna sina förpackningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
 • Miljöoptimerade transporter medför att entreprenörernas tömningsbilar kör insamlat förpackningsmaterial över kommungränser.
 • Det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att förpackningarna inte ingår i FTI:s statistik.
 • Turistnäring kan påverka insamlingsresultatet.

Vi avråder därför från att använda statistiken till kommunvisa jämförelser.

Statistik för återvinningsgrader
Insamlingsstatistiken redogör för mängden förpackningar som samlats in för återvinning i FTI:s insamlingssystem. Senare i år presenterar FTI statistik för materialåtervinningsgraden, som visar hur mycket av det insamlade materialet som har återvunnits.Relaterade länkar

Ämnen

 • Naturresurser

Kategorier

 • återvinning
 • återvinningsstation
 • fti
 • förpacknings- och tidningsinsamlingen
 • fti, förpacknings- och tidningsinsamlingen
 • statistik
 • återvinning i hemmet
 • förpackningsinsamlingen

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling av förpackningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs av fyra materialbolag; Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar. FTI avvecklas 2024 i samband med att Sveriges kommuner tar över insamlingsansvaret för förpackningar. Läs mer på www.fti.se.