Pressmeddelande -

Återvinningen av förpackningar trumfar Sveriges mål

Återvinningen av hushållsförpackningar från FTI:s insamlingssystem överträffar såväl Sveriges som EU:s höga återvinningsmål. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI. Fler förpackningar i papper, plast och metall återvanns och fick nytt liv under 2021 jämfört med året innan.

Enligt materialåtervinningsmålen ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på den svenska marknaden återvinnas till nya produkter. Ny statistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen) visar att återvinningsgraden i Sverige överträffar målet. Totalt sett återvanns 67 procent av förpackningarna som sattes på marknaden av FTI:s producenter, till nya produkter förra året.

- Statistiken för 2021 visar att insamlingen i vårt system slog rekord för tionde året i rad. Det är väldigt glädjande att vi nu kan konstatera att den faktiska återvinningen av förpackningarna också ökar och är högre än det nationella återvinningsmålet. Att källsortera sina förpackningar är en enkel sak som alla kan göra för att bidra, säger Helena Nylén, vd på FTI.

Siffrorna visar även att återvinningsgraden av papper, plast och aluminium är högre jämfört med året innan. Statistik från Returkartong visar att återvinningen av hushållens pappersförpackningar ökade med 9 procent under 2021 och att det nu inte är långt kvar till det nationella målet på 85 procent. Svensk Glasåtervinning har under många år legat på höga nivåer runt det nationella målet och Svensk Plaståtervinning ökade återvinningen av plastförpackningar från hushåll med 17 procent mellan 2020 och 2021.

- Nästa år tas Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero i bruk, världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning. Alla insatser vi kan göra får nu ännu större effekt. Producenter behöver ta fram fler återvinningsbara förpackningar, och konsumenter behöver källsortera mer. Stora mängder förpackningar hamnar fortfarande i hushållsavfallet och bränns upp, helt i onödan. Varje förpackning räknas – en återvunnen plastförpackning halverar klimatpåverkan jämfört med om den skulle gå till förbränning, säger Helena Nylén.

  I syfte att öka återvinningen av förpackningar ytterligare har regeringen nyligen beslutat att införa fastighetsnära insamling för alla hushåll med start 1 januari 2024.

  - Vi välkomnar beskedet från regeringen och vår erfarenhet visar att behovet av återvinningsstationer kommer att finnas kvar, även efter att den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Det är något kommunerna behöver ta hänsyn till framöver. Vi är glada över vårt goda samarbete med Sveriges kommuner, det kommer att vara värdefullt när de nu ska ta över ansvaret för insamlingen. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Helena Nylén.

  Återvinningsgrad 2021 (2020 inom parentes)
  Andelen insamlade förpackningar som återvunnits till nytt material

  *Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till återvunnen råvara vilken ersätter nyråvara
  ** För glasförpackningar sker insamling från hushåll och verksamheter i samma flöde

  Läs mer om återvinningsgraderna på FTI:s hemsida: https://fti.se/om-fti/statistik#atervinningsgrad 

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Helena Nylén, vd, Förpackningsinsamlingen, FTI, helena.nylen@ftiab.se

  Om återvinningsgrader
  För verksamhetsåret 2020 redovisades för första gången återvinningsgraden för förpackningar enligt EU:s nya definition av mätpunkter. Återvinningsgraden inkluderar bara det material som blir till ny råvara i rapporteringen. Till och med år 2019 inkluderade begreppet ”materialutnyttjandegrad” även utsorterade förpackningar som gått till energiutvinning

   Relaterade länkar

   Ämnen

   • Naturresurser

   Kategorier

   • återvinning
   • fti
   • återvinningsgrader
   • statistik
   • återvinningsstation
   • förpackningsinsamlingen
   • återvinningslösningar

   Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling av förpackningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI är ett icke vinstutdelande bolag som ägs av fyra materialbolag; Metallkretsen, Svensk Plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar. Läs mer på www.ftiab.se.