Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återvinningsstation i Arboga stängs

Återvinningsstationen vid Garvaregränd i Arboga kommer snarast att stängas. Anledningen är att kommunen, som är markägare, begärt att den ska tas bort då man behöver utrymmet i dess ursprungliga syfte som parkeringsplatser.

Alla som vill fortsätta sin källsortering och göra en insats för miljön i Arboga hänvisas till återvinningsstationerna vid parkeringsplatsen Arboga Asplunds Livs, Västermovägen 18 alternativt vid Medborgarhuset, Gråmunkegränd.

– Det är inte med glädje vi stänger återvinningsstationen. Vår förhoppning är att de boende i området uppsöker de alternativa platserna och att stängningen inte får en negativ inverkan på deras källsortering, säger Lars Hafvenström, regionchef vid FTI.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

Hur ofta än städning sker, är FTI helt beroende av att de som vill göra gott för miljön genom att källsortera även tänker på närmiljön. Förpackningar och tidningar ska läggas i behållare för att inte blåsa kring och in på angränsande fastigheter.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mobil 070-677 70 22
lars.hafvenstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Ämnen

Taggar

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material