Skip to main content

Återvinningsstation i Boden flyttas tillfälligt

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2020 13:00 CEST

Återvinningsstationen på Kaptensgatan vid OKQ8 i Boden flyttas tillfälligt den 9 september på grund av uppförandet av en butiksbyggnad på platsen. Tillsammans med Bodens kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen kommer att flyttas till Brogatan.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya temporära placeringen ska fungera lika bra, säger Cecilia Möller, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Cecilia Möller, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 39
cecilia.moller@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument