Gå direkt till innehåll
Återvinningsstation tas bort i Ängelholm

Pressmeddelande -

Återvinningsstation tas bort i Ängelholm

Återvinningsstationen vid Ica Nära på Espehögsgatan i Ängelholm tas bort den 26 maj på kommunens begäran. Tillsammans med kommunen söker Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) en ersättningsplats. Återvinnare av förpackningar och tidningar hänvisas till övriga återvinningsstationer i området.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas. Ängelholmarna är väldigt duktiga på att återvinna och vi är medvetna om att det behövs fler platser för återvinningsstationer i kommunen. Vi är tacksamma för tips och förslag på passande platser som kan vara lämpliga för en återvinningstation, säger Kerstin Wärn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på övriga stationer i området och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Kerstin Wärn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till återvinningscentralen (ÅVC) i Ängelholm på Nordalagatan. Besök även kommunens hemsida för mer information kring sortering och återvinning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Kerstin Wärn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 17
kerstin.warn@ftiab.se


Fakta
: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden